Вечният живот не може да бъде наследен чрез дела

Римляни 2:7 – вечен живот на тези, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие;

Римляни 3:10-19 – Както е писано: „Няма праведен нито един; няма никой разумен, няма кой да търси Бога. Всички се отклониха, заедно се развратиха; няма кой да прави добро, няма нито един.“ „Гроб отворен е гърлото им; с езиците си ласкаят.“„Аспидова отрова има под устните им.“ „Техните уста са пълни с клевета и горчилка.“ „Краката им бързат да проливат кръв; опустошение и разорение има в пътищата им; и те не знаят пътя на мира.“ „Пред очите им няма страх от Бога.“ А знаем, че каквото казва законът, казва го за онези, които са под закона; за да се затворят устата на всеки и цял свят да се доведе под съда на Бога.