Вечният живот се дава

От Бога

Псалми 133:3 – угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове; защото Господ там е заръчал благословението – живота довека.

Римляни 6:23 – Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.

От Христос

Йоан 6:27 – Работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трае за вечен живот, която Човешкият Син ще ви даде; защото Бог Отец Него е потвърдил с печата Си.

Йоан 10:28 – И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми.

В Христос

1 Йоан 5:11 – И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син.

Чрез Христос

Римляни 5:21 – така че както грехът беше царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исус Христос, нашия Господ.

Римляни 6:23 – Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ.

На всички дадени на Христос

Йоан 17:2 – както си Му дал власт над всяко създание да даде вечен живот на всички, които си Му дал.

На онези, които вярват в Бога

Йоан 5:24 – Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смърт към живот.

На онези, които вярват в Христос

Йоан 3:15 – и всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има вечен живот.

Йоан 3:16 – Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Йоан 6:40 – Защото това е волята на Моя Отец: всеки, който види Сина и повярва в Него, да има вечен живот и Аз да го възкреся в последния ден.

Йоан 6:47 – Истина, истина ви казвам: Който вярва в Мен, има вечен живот.

На онези, които мразят живота заради Христос

Йоан 12:25 – Който обича живота си, ще го изгуби; а който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.

В отговор на молитва

Псалми 21:4 – Той проси от Тебе живот; и Ти си му дал дългоденствие до вечни векове.