• Търсене

  • Избери Превод


Колосяни 1

1 Павел, с Божията воля апостол на Иисус Христос, и брат Тимотей  

2 до светите и верни братя в Христос, които са в Колос: Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, (и Господ Иисус Христос).  

3 Благодарим на Бога и Отца на нашия Господ Иисус Христос, като се молим винаги за вас,  

4 понеже чухме за вашата вяра в Христос Иисус и за вашата любов към всичките светии,  

5 заради надеждата, която се пази за вас на небесата, за която сте чули преди това в словото на истината на благовестието,  

6 което дойде до вас, както е и в целия свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте Божията благодат в истина,  

7 което и научихте от нашия възлюбен съработник Епафрас, който е верен служител на Христос за вас;  

8 който и ни извести за вашата любов в Духа.  

9 Затова и ние от деня, когато чухме за това, не преставаме да се молим за вас и да молим от Бога да се изпълните с познаването на Неговата воля чрез пълна мъдрост и духовно разбиране,  

10 за да живеете достойно за Господа и да Му бъдете във всичко угодни, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога,  

11 подкрепяни с пълна сила според мощта на Неговата слава, за да издържите и дълготърпите всичко с радост,  

12 като благодарите на Отца, който ни направи способни да участваме в наследството на светиите в светлината,  

13 който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син,  

14 в когото ние имаме изкупление чрез Неговата кръв, опрощаването на греховете.  

15 Той е образ на невидимия Бог, Първородният на цялото творение;  

16 защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото – било престоли или господства, или началства, или власти – всичко беше създадено чрез Него и за Него;  

17 и Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи.  

18 И Той е главата на тялото, тоест на църквата; Той е Началото, Първородният от мъртвите, за да има първенство във всичко.  

19 Защото в Него благоволи да обитава цялата пълнота  

20 и чрез Него да примири със Себе Си всичко – било на земята, или на небето – като въдвори мир чрез кръвта, пролята на Неговия кръст.  

21 И вас, които някога бяхте отчуждени и врагове по разположение чрез злите си дела,  

22 сега примири в тялото на Неговата плът чрез смъртта, за да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни,  

23 ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата на благовестието, което сте чули и което е било проповядвано в цялото творение под небесата, на което аз, Павел, станах служител.  

24 И сега се радвам в страданията си за вас и допълвам в плътта си това, което още не достига на скърбите на Христос за Неговото тяло, което е църквата,  

25 на която станах служител според Божието настойничество, което ми беше възложено за вас, за да изпълня словото на Бога,  

26 тоест тайната, която е била скрита от векове и от поколения, а сега беше открита на Неговите светии,  

27 на които Бог пожела да изяви какви са богатствата на славата на тази тайна между езичниците, която е Христос във вас, надеждата на славата.  

28 Него ние възвестяваме, като наставляваме всеки човек и поучаваме всеки човек с пълна мъдрост, за да представим всеки човек съвършен в Христос.  

29 Затова се трудя и аз, като се боря според Неговата сила, която мощно действа в мен.  


Библия, РИ Верен (VER)

Copyright by © Издателство Верен 2013. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.