Ревизирано Издание – Верен

Ревизираното издание на Библията на издателство „Верен“ е преработка на съвременен български език на основата на българския превод на Библията от оригиналните текстове извършен от Константин Фотинов, Петко Славейков и колектив, издаден за първи път през 1871 година (Цариградска Библия). Тази ревизия е позната на българския читател от предхождащите пет издания, както и от осемте издания на Новия Завет и се радва на добър прием сред читатели от различни деноминации. Богословските оценки за я определят като успешна, направените промени подобряват превода както от стилистична гледна точка, така и в неговата прецизност. За изработка на електронното издание е използвано шесто ревизирано издание на издателство „Верен“ от 2013 г. Предоставя се за безплатно разпространиение с любезното съдействие на издателство „Верен“.

www.veren.bg