Вярата действа чрез любов

Галатяни 5:6 – Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вярата, която действа чрез любов.

1 Тимотей 1:5 – А целта на това поръчение е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра,

Филимон 1:5 – като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господ Исус и която показваш към всички светии.