Вярата действа чрез любов

Галатяни 5:6 – Понеже в Христос Исус нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вярата, която действа чрез любов.

1 Тимотей 1:5 – А целта на това поръчение е чистосърдечна любов от добра съвест и нелицемерна вяра,

Филимон 1:5 – като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господ Исус и която показваш към всички светии.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.