Вярата е защита за светиите

Ефесяни 6:16 – А освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на лукавия;

1 Солунци 5:8 – а ние, като сме от деня, нека бъдем трезвени и нека облечем за бронен нагръдник вярата и любовта и да сложим за шлем надеждата за спасение.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.