Вярата и Христос

1 Петрово 2:7 – И така, за вас, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тези, които не вярват –„Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла,“

Ефесяни 3:17 – чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта,

Йоан 10:26 – Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце.

Йоан 10:27 – Моите овце слушат гласа Ми и Аз ги познавам, и те Ме следват.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.