Евангелие от Марк – видеоразказ (цял филм)

Текст: Библия, ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Аудио: Аудизапис, Новият Завет, част от Библия, ревизирано издание ℗ Hosanna, 2018

Видео: Faith Comes By Hearing Gospel Films ®: LUMO Project Films, с дублаж от FCBH използвайки цитирания аудиозапис