Всяка човешка мъдрост произлиза от Божията мъдрост

Даниил 2:1 – Във втората година от царуването на Навуходоносор царят видя сънища, от които духът му се смути и сънят побегна от него.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.