Всички светии са участници

Римляни 8:16Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда.

Римляни 8:17И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него.

1 Петрово 2:2 – Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение.

1 Йоан 5:1 – Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, обича и Родения от Него.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.