Всички светии са участници

Римляни 8:16Така самият Дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чеда.

Римляни 8:17И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него.

1 Петрово 2:2 – Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение.

1 Йоан 5:1 – Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога; и всеки, който обича Родителя, обича и Родения от Него.