За спасение е необоходимо

изповядване на Христос

Римляни 10:10Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.

новорождение

Йоан 3:3Исус му отговори: Истина, истина ти казвам: Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство.

устояване докрай

Матей 10:22Ще бъдете мразени от всички заради Моето име; а който устои докрай, той ще бъде спасен.