Законът на брака е против развода

Битие 2:24 – Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и те ще бъдат една плът.

Матей 19:6 – Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.