Законът не може да анулира Божиите обещания

Галатяни 3:21 – Тогава законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото ако беше даден закон, който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да бъде от закона.