Завистта е дело на плътта

Галатяни 5:21 – Зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива неща, няма да наследят Божието царство.

Яков 4:5Или мислите, че без нужда казва Писанието, че „Бог и до завист ревнува за духа, който е вселил в нас“?

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.