Завистта е несъвместима с благовестието

Яков 3:14Но ако в сърцето си имате горчива завист и свадливост, не се хвалете и не лъжете против истината.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.