Завистта е вредна за завистливите

Йов 5:2Наистина гневът убива безумния и негодуването умъртвява глупавия.

Притчи 14:30Тихо сърце е живот на тялото, а разяреността е гнилост на костите.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.