Добре дошли в дома на Разширения Нов завет!

  • Търси пасаж или фраза от Библията

  • Избери онлайн превод

*Указание: Име на книга глава:стих, пр. Йоан 3:16. За книгите можете да използвате и съкращения.

АБВ Библия © се управлява от Фондация „Съживление“