Добре дошли в дома на Разширения Нов завет!

  • Търси пасаж или фраза от Библията

  • Избери онлайн превод

*Указание: Име на книга глава:стих, пр. Йоан 3:16. За книгите можете да използвате и съкращения.

АБВ Библия © се управлява от Фондация „Съживление“

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.