СТАР ЗАВЕТ: Битие | Изход | Левит | Числа | Второзаконие | Иисус Навин | Съдии | Рут | 1 Царе | 2 Царе | 3 Царе | 4 Царе | 1 Летописи | 2 Летописи | Ездра | Неемия | Естир | Йов | Псалми | Притчи | Еклисиаст | Песен на Песните | Исая | Йеремия | Плачът на Йеремия | Йезекиил | Даниил | Осия | Йоил | Амос | Авдий | Йона | Михей | Наум | Авакум | Софония | Агей | Захария | Малахия

НЕКАНОНИЧНИ КНИГИ: 2 Ездра | 3 Ездра | Товит | Юдит | Естир (според Септуагинта) | Премъдрост Соломонова | Сирах | Варух | Послание на Йеремия | 1 Макавейска | 2 Макавейска | 3 Макавейска | Сусана | Вил и змеят | Песента на тримата младежи | Манасия | Псалом 151

НОВ ЗАВЕТ:Матей | Марк | Лука | Йоан | Деяния | Яков | 1 Петрово | 2 Петрово | 1 Йоаново | 2 Йоаново | 3 Йоаново | Юда | Римляни | 1 Коринтяни | 2 Коринтяни | Галатяни | Ефесяни | Филипяни | Колосяни | 1 Солунци | 2 Солунци | 1 Тимотей | 2 Тимотей | Тит | Филимон | Евреи | Откровение