Тематичният показалец е съставен от елементи, взети от трудовете на Орвил Дж. Нейв и Р. А. Тори, които са свободно достъпни в публичното пространство. Целите им трудове на английски език са публикувани тук.