Тематичният показалец е съставен от елементи, взети от трудовете на Орвил Дж. Нейв и Р. А. Тори, които са свободно достъпни в публичното пространство. Целите им трудове на английски език са публикувани тук.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.