Бог е Личност

Изход 3:14 – И Бог отвърна на Моисей: Аз съм Онзи, Който съм. Каза още: Така ще кажеш на израилтяните – Онзи, Който съм, ме изпрати при вас.

Матей 11:25 – В онова време Исус продължи да говори и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и на земята, защото си укрил това от мъдрите и разумните, а си го открил на невръстните.

Матей 6:9 – А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име!