Бог е вездесъщ

3 Царе 8:27Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето, небето и небето на небесата не са достатъчни да Те поберат, а колко по-малко този дом, който построих!

2 Летописи 2:6Но кой може да Му построи дом, когато небето и небето на небесата не са достатъчни да Го поберат? И така, кой съм аз, за да Му построя дом, освен само за да кадя пред Него?

Псалми 139:3Издирваш ходенето ми и лягането ми и знаеш всичките ми пътища.

Псалми 139:5 Ти си пред мен и зад мен и си сложил върху мене ръката Си.

Псалми 139:7-10Къде да отида от Твоя Дух? Или от присъствието Ти къде да побегна? Ако възляза на небето, Ти си там; ако си постеля в преизподнята, и там си Ти. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката Ти и Твоята десница ще ме държи.

Еремия 23:23Аз само отблизо ли съм Бог, казва Господ, а не Бог и отдалеч?

Еремия 23:24Може ли някой да се скрие в тайни места, че Аз да не го видя? – казва Господ. Не Аз ли изпълвам небесата и земята? – казва Господ.

Деяния 7:48-49Но Всевишният не обитава в ръкотворни храмове, както казва пророкът: „Небето Ми е престол. А земята е Мое подножие. Какъв дом ще построите за Мене – казва Господ, – или какво е мястото за Моя покой?

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.