• Търсене

  • Избери Превод


1 Йоаново 4

Предпазване от лъжеучителите

Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.

По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойдѐ в плът, е от Бога;

а всеки дух, който не изповядва Спасителя[1], не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва, и сега е вече в света.

Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили; защото Този, Който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света.

Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша.

Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.

Извор на любовта

Възлюбени, да се обичаме един друг, защото любовта е от Бога; и всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога.

Който не обича, не е познал Бога; защото Бог е любов.

В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя Единороден Син, за да живеем чрез Него.

10 В това се състои любовта – не че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни.

11 Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, то и ние сме длъжни да се обичаме един друг.

12 Никой никога не е видял Бога; но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас.

13 По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, защото ни е дал от Духа Си.

14 И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Своя Син да бъде Спасител на света.

15 Който изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него и той в Бога.

16 И ние сме познали и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него.

17 В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят.

18 В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха; защото страхът предполага наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта.

19 Ние обичаме Него, защото първо Той възлюби нас.

20 Ако някой каже: Обичам Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото който не обича брат си, когото е видял, не може да обича Бога, Когото не е видял.

21 И тази заповед имаме от Него: Който обича Бога, да обича и брат си.

Бележки:

  1. 4:3 От гр. Исус.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *