• Търсене

  • Избери Превод


1 Петрово 2

Божият дом и Божият народ

И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко одумване,

пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,

ако сте опитали, „че Господ е благ“;

при Когото, като идвате като при жив камък, отхвърлен от човеците, но от Бога избран и скъпоценен,

и вие като живи камъни се съграждате в духовен дом, за да станете свято свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исус Христос.

Защото е писано в Писанието:

„Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен;
и който вярва в Него, няма да се посрами.“

И така, за вас, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тези, които не вярват –

„Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла,“

и „Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват;“ защото се спъват о словото и са непокорни, за което бяха и определени.

Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина;

10 вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ, не бяхте придобили милост, а сега сте придобили.

Задълженията към властниците

11 Възлюбени, умолявам ви, като пришълци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата;

12 да живеете благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела.

13 Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като върховен владетел,

14 било на управителите като пратеници от него, за да наказват злотворците и за похвала на добротворците.

15 Защото това е Божията воля, като правите добро, да затваряте устата на невежите и глупави човеци;

16 като свободни, обаче, не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги.

17 Почитайте всички; обичайте братството; от Бога се бойте, царя почитайте.

Примерът на Христовото страдание

18 Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите;

19 защото това е благоугодно, ако някой от съзнанието за Бога претърпява скръб, като страда несправедливо.

20 Защото каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога.

21 Защото и за това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки;

22 Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата Му;

23 Който, когато Го хулеха, с хула не отвръщаше; когато страдаше, не заплашваше; а предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо;

24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиито рани вие оздравяхте.

25 Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при Пастира и Епископа на душите ви.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *