• Търсене

  • Избери Превод


2 Летописи 29

Цар Езекия очиства храма и го освещава

1 Езекия беше на възраст двадесет и пет години, когато се възцари, и царува̀ двадесет и девет години в Йерусалим; името на майка му беше Авия, Захариева дъщеря.

Той вършѝ това, което беше право пред Господа, напълно както извърши баща му Давид.

В първия месец от първата година на царуването си той отвори вратите на Господния дом и ги поправи.

И като доведе свещениците и левитите, събра ги на източния площад и им каза:

Слушайте ме, левити, осветете се сега, осветете и храма на Господа, Бога на бащите си, и изнесете нечистотата от святото място.

Защото бащите ни са отстъпили, сторили са зло пред Господа, нашия Бог, изоставили са Го и са отвърнали лицата си от Господнето обиталище, и са обърнали гръб;

те са затворили вратите на предхрамието и са изгасили светилниците, а не са кадили тамян, нито принасяли всеизгаряния в святото място на Израилевия Бог.

Затова гняв от Господа е бил върху Юдея и Йерусалим и Той ги предаде на опустошение и да бъдат предмет на учудване и присмех, както виждате с очите си.

Защото, ето, бащите ни са паднали от меч, а синовете, дъщерите и жените ни са поради това в плен.

10 И така, сега имам сърдечно желание да сключим завет с Господа, Израилевия Бог, за да отвърне от нас яростния Си гняв.

11 Деца мои, не бъдете сега небрежни; защото вас е избрал Господ да стоите пред Него, да Му служите, да сте Му служители и да кадите.

12 Тогава станаха левитите: Маат, Амасаевият син, и Йоил, Азариевият син, от Каатовите потомци; а от Мерариевите потомци – Кис, Авдиевият син, и Азария, Ялелеиловият син; от Гирсоновите потомци – Йоах, Земовият син, и Еден, Йоаховият син;

13 от Елисафановите потомци – Симрий и Еиил; от Асафовите потомци – Захария и Матания;

14 от Емановите потомци – Ехиил и Семей; а от Едутуновите потомци – Семая и Озиил;

15 и те, като събраха братята си и се осветиха, влязоха според царската заповед съгласно Господнето слово да очистят Господния дом.

16 Свещениците влязоха в по-вътрешната част на Господния дом, за да я очистят, и изнесоха в двора на Господния дом цялата нечистота, която намериха в Господния храм; а левитите взеха и я изнесоха вън в потока Кедрон.

17 На първия ден от първия месец почнаха да освещават, а на осмия ден от месеца стигнаха до Господния притвор; и за осем дни осветиха Господния дом и на шестнадесетия ден от първия месец свършиха.

18 Тогава влязоха в двореца при цар Езекия и казаха: Очистихме изцяло Господния дом, жертвеника за всеизгарянето с всичките му прибори и трапезата за присъствените хлябове с всичките ѝ прибори;

19 при това приготвихме и осветихме всички вещи, които цар Ахаз през царуването си оскверни, когато отстъпи; и ето ги пред Господния жертвеник.

20 Тогава цар Езекия стана рано и като събра градските първенци, отиде в Господния дом.

21 И докараха седем телета, седем овена, седем агнета и седем козела в принос за грях за царството, за светилището и за Юдея; и той заповяда на свещениците, Аароновите потомци, да ги принесат на Господния жертвеник.

22 И така, те заклаха телетата и свещениците, като взеха кръвта, разпръскаха я по жертвеника, заклаха и овните и разпръскаха кръвта им по жертвеника; също и агнетата заклаха и разпръскаха кръвта им по жертвеника.

23 После преведоха козлите, които бяха в принос за грях, пред царя и събранието; и те положиха ръцете си върху тях;

24 тогава свещениците ги заклаха и разпръскаха кръвта им по жертвеника в принос за грях, за да направят умилостивение за целия Израил; защото царят заповяда всеизгарянето и приносът за грях да станат за целия Израил.

25 Той постави левитите в Господния дом с кимвали, псалтири и арфи, според заповедта на Давид, на царския ясновидец Гад и на пророк Натан; защото заповедта беше от Господа чрез пророците Му.

26 И левитите стояха с Давидовите музикални инструменти, а свещениците с тръбите.

27 Тогава Езекия заповяда да принесат всеизгарянето на жертвеника. И когато започна всеизгарянето, започна и пеенето на Господа с тръбите и инструментите на Израилевия цар Давид.

28 А цялото събрание се кланяше и певците пееха, и тръбите свиреха непрекъснато, докато се извърши всеизгарянето.

29 Като свършиха принасянето, царят и всички, които присъстваха с него, коленичиха и се поклониха.

30 Тогава цар Езекия и първенците заповядаха на левитите да славословят Господа с думите на Давид и на ясновидеца Асаф. И те пееха с веселие; и се наведоха и се поклониха.

31 След това Езекия проговори: Сега, като сте се осветили на Господа, пристъпете и принесете жертви и благодарствени приноси в Господния дом. И така, обществото принесе жертви и благодарствени приноси; и всеки, който имаше на сърце, принесе и всеизгаряне.

32 Броят на всеизгарянията, които обществото принесе, беше седемдесет телета, сто овена и двеста агнета; всички те бяха за всеизгаряния на Господа;

33 а посветените животни бяха шестстотин говеда и три хиляди овце.

34 Свещениците обаче бяха малцина и не можеха да одерат всички всеизгаряния; затова братята им, левитите, им помогнаха, докато се свърши работата и докато се осветиха свещениците; защото левитите показаха повече сърдечна правота да се освещават, отколкото свещениците.

35 А пък всеизгарянията бяха много, заедно с тлъстината на мирните жертви с възлиянията на всяко всеизгаряне. Така се възстанови службата на Господния дом.

36 И Езекия и целият народ се радваха затова, че Бог беше предразположил народа; понеже това нещо стана ненадейно.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *