• Търсене

  • Избери Превод


Авакум 2

1 На стражата си ще застана,
ще се изправя на кулата
и ще внимавам да видя какво ще ми говори Той
и какво да отговоря на изобличителя си.

Божият отговор на Авакум

Господ ми отговори:
Напиши видението и го изложи ясно на дъсчици,
за да може да се чете бързо.
Защото видението се отнася за едно определено бъдещовреме,
но бърза към изпълнението си и няма да излъже;
ако и да се бави, чакай го,
защото непременно ще дойде, няма да закъснее.
Ето, душата му се надигна, не е напълно права;
а праведният ще живее чрез вярата си.
При това, понеже виното е коварно,
той е високоумен човек, който не мирува,
който разширява охотата си като преизподня
и като смъртта не се насища,
а събира при себе си всички народи
и струпва при себе си всички племена.
Няма ли всички те да съставят притча против такъв
и против него присмехулна поговорка, като кажат:
Горко на онзи, който натрупва много нещо, което не е негово (докога?),
и който товари себе си със залози!
Няма ли да станат внезапно онези, които ще хапят чрез лихварство,
и да се повдигнат онези, които ще те правят окаян,
че ти да им станеш за плячка?
Понеже ти обра много народи,
всички останали от племената ще те оберат,
поради кръвта на хората
и поради насилието, извършено от тебе спрямо земята,
града и всичките му жители.
Горко на онзи, който придобива неправедна печалба за дома си,
за да постави гнездото си нависоко,
за да се избави от силата на бедствието!
10 Ти си намислил онова, което ще докара срам на дома ти,
като си изтребил много племена
и си съгрешил против собствената си душа.
11 Защото камък ще извика от стената
и гредата от дърветата ще му отговори.
12 Горко на онзи, който гради град с кръв
и утвърждава град с неправда!
13 Ето, не е ли от Господа на Силите това,
че племената се трудят за огъня
и народите се мъчат за суетата?
14 Защото земята ще бъде пълна
със знанието на славата Господня,
както водите покриват морето.
15 Горко на онзи, който упоява ближния си –
на тебе, който изливаш яростта си, още и ги опиваш,
за да гледаш голотата им!
16 Напълнил си се със срам, а не със слава;
пий и ти и нека се открие краекожието ти,
чашата на десницата Господня ще се обърне към теб
и гнусно безчестие ще бъде върху славата ти.
17 Защото неправдата ти към Ливан ще те покрие
и изтребването на уплашените животни
поради кръвта на хората,
и насилието, извършено от тебе спрямо земята,
града и всичките му жители.
18 Каква полза от изваяния идол,
че го е изваял художникът му? –
Или от летия идол, учителя на лъжата,
че творецът му уповава на делото си,
така че да прави неми идоли?
19 Горко на онзи, който казва на дървото: Събуди се!,
на безмълвния камък: Вдигни се!
Той ли ще го научи?
Ето, той е обкован със злато и сребро
и няма никакво дихание в него.
20 Но Господ е в святия Си храм;
млъкни пред Него, цяла земьо.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *