• Търсене

  • Избери Превод


Битие 22

Принасяне на Исаак в жертва

1 След тези събития Бог изпита Авраам, като му каза: Аврааме. А той отговори: Ето ме.

И Бог каза: Вземи сега единствения си син, когото обичаш, сина си Исаак, и иди в местността Мория, и го принеси там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа.

И така, на сутринта Авраам подрани и оседла осела си, и взе със себе си и двама от слугите си и сина си Исаак; и като нацепи дърва за всеизгарянето, стана и отиде на мястото, за което Бог му беше казал.

На третия ден Авраам видя мястото отдалеч.

Тогава Авраам каза на слугите си: Вие останете тук с осела; а аз и момчето ще отидем дотам и като се поклоним, ще се върнем при вас.

И Авраам взе дървата за всеизгарянето и ги натовари на сина си Исаак, а той взе със себе си огън и нож; и двамата отидоха заедно.

Тогава Исаак проговори на баща си Авраам: Татко! А той отвърна: Ето ме, синко. И Исаак каза: Ето огъня и дървата, а къде е агнето за всеизгарянето?

Авраам отговори: Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно.

А като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там жертвеник, нареди дървата и като върза сина си Исаак, сложи го на жертвеника върху дървата.

10 И Авраам простря ръката си и взе ножа да заколи сина си.

11 Тогава ангел Господен му викна от небето и каза: Аврааме, Аврааме! И той отговори: Ето ме.

12 Ангелът каза: Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му направиш нещо; защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за Мен и сина си, единствения си син.

13 Тогава Авраам повдигна очи и видя, че зад него има овен, вплетен с рогата си в един храст; и Авраам отиде, взе овена и го принесе всеизгаряне вместо сина си.

14 И Авраам нарече това място Йехова-ире[a]; и така се казва и до днес: На хълма Господ ще промисли.

15 Тогава втори път ангел Господен викна на Авраам от небето и каза:

16 В Себе Си се заклевам, казва Господ, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син,

17 ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг; и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си;

18 в твоето потомство ще се благословят всички народи на земята, защото си послушал гласа Ми.

19 И така, Авраам се върна при слугите си и станаха и отидоха заедно във Вирсавее; и Авраам се настани във Вирсавее.

20 А след тези събития известиха на Авраам: Ето, и Мелха роди синове на брат му Нахор:

21 първородния му Уз, брат му Вуз, Камуил, Арамовия баща,

22 Кесед, Азав, Фалдес, Едлаф и Ватуил.

23 А Ватуил роди Ревека. Тези осем сина роди Мелха на Нахор, Авраамовия брат.

24 Също и наложницата му, на име Ревма, роди Тевек, Гаам, Тахас и Мааха.

Бележки:

  1. 22:14 Т.е. Господ ще промисли.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *