• Търсене

  • Избери Превод


Битие 36

Родословие на Исав

1 Ето родословието на Исав, който е Едом.

Исав си взе жени от Ханаанските дъщери: Ада, дъщеря на хета Елон; и Оливема, Анаевата дъщеря, внучка на евееца Севегон;

и Исмаиловата дъщеря Васемата, сестра на Навиот.

Ада роди на Исав Елифаз; Васемата роди Рагуил.

А Оливема роди Еус, Йеглом и Корей. Тези са синовете на Исав, които му се родиха в Ханаанската земя.

А Исав взе жените си, синовете си, дъщерите си и всички хора от дома си, добитъка си, всичките си животни и цялото си имущество, което беше придобил в Ханаанската земя, и отиде в една земя, далеч от брат си Яков.

Защото имуществото им беше толкова много, че не можеха да живеят заедно; земята, където престояваха, не можеше да ги побере поради добитъка им.

И така, Исав се засели на Сиирската поляна. Исав е Едом.

Ето родословието на Исав, праотец на едомците в Сиирската поляна;

10 ето имената на Исавовите синове: Елифаз, син от Исавовата жена Ада, Рагуил, син от Исавовата жена Васемата.

11 А синовете на Елифаз бяха: Теман, Омар, Сефо, Готом и Кенез.

12 А Тамна беше наложница на Исавовия син Елифаз и роди на Елифаз Амалик; тези са синовете от Исавовата жена Ада.

13 И ето синовете на Рагуил: Нахат, Зар, Сам и Миз; тези са синовете на Исавовата жена Васемата.

14 И ето синовете от Оливема, Анаевата дъщеря, Севегоновата внучка, Исавовата жена: тя роди на Исав Еус, Еглом и Корей.

15 Ето първенците на Исавовите синове; синовете на Исавовия първороден Елифаз: главатар Теман, главатар Омар, главатар Сефо, главатар Кенез,

16 главатар Корей, главатар Готом, главатар Амалик; тези са главатарите, произлезли от Елифаз в Едомската земя; тези са синовете от Ада.

17 И ето синовете на Исавовия син Рагуил: главатар Нахат, главатар Зар, главатар Сам, главатар Миз; тези са главатарите, произлезли от Рагуил в Едомската земя; тези са синовете от Исавовата жена Васемата.

18 А ето синовете от Исавовата жена Оливема: главатар Еус, главатар Еглом, главатар Корей; тези са главатарите, произлезли от Анаевата дъщеря Оливема, Исавовата жена.

19 Тези са синовете на Исав, който е Едом, и тези са главатарите им.

20 Ето синовете на корееца Сиир, които живееха в онази земя: Лотан, Совал, Севегон, Ана,

21 Дисон, Асар и Дисан; тези са главатарите, произлезли от хорейците, Сиировите деца, в Едомската земя.

22 А синовете на Лотан бяха Хори и Емам; и Лотанова сестра беше Тамна.

23 А ето синовете на Совал: Алван, Манахат, Гевал, Сефо и Онам.

24 И ето синовете на Севегон: Ая и Ана; Ана е този, който намери горещите извори в пустинята, като пасеше ослите на баща си Севегон.

25 И ето Анаевите деца: Дисон и Оливема, Анаевата дъщеря.

26 И ето синовете на Дисон: Амадан, Асван, Итран и Харан.

27 Ето синовете на Асар: Валаан, Заван и Акан.

28 Ето синовете на Дисан: Уз и Аран.

29 Ето главатарите, произлезли от хорейците: главатар Лотан, главатар Совал, главатар Севегон, главатар Ана,

30 главатар Дисон, главатар Асар, главатар Дисан; тези са произлезлите от хорейците главатари, според главатарствата им в Сиирската земя.

31 Ето и царете, които царуваха в Едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните.

32 Царува в Едом Вела, син на Веор; а името на града му беше Денава.

33 Като умря Вела, вместо него се възцари Йовав, син на Зара от Восора.

34 Като умря Йовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците.

35 Като умря Хусам, вместо него се възцари Адад, син на Вадад, който порази мадиамците на моавското поле; а името на града му беше Авит.

36 Като умря Адад, вместо него се възцари Самла от Марсека.

37 Като умря Самла, вместо него се възцари Саул от Роовот, който е при Ефрат.

38 Като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, син на Аховора.

39 Като умря Вааланан, Аховоровият син, вместо него се възцари Адар; а името на града му беше Пау; и името на жена му беше Метавеил, дъщеря на Метред, Мезаавова внучка.

40 Ето имената на произлезлите от Исав първенци според семействата им, според местата им, според имената им: главатар Тамна, главатар Алва, главатар Етет,

41 главатар Оливем, главатар Ила, главатар Финон,

42 главатар Кенез, главатар Теман, главатар Мивсар,

43 главатар Магедиил, главатар Ирам; тези са Едомските първенци според селищата им в земята, която притежаваха. Това е Исав, праотец на едомците.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *