• Търсене

  • Избери Превод


Числа 14

Ропот сред Израил и Божият съд за неверието

1 Тогава цялото общество извика с висок глас и народът плака през онази нощ.

И всички израилтяни роптаеха против Моисей и Аарон; и цялото общество им каза: Да бяхме измрели в Египетската земя! Или в тази пустиня да бяхме измрели!

И защо ни води Господ в тази земя да паднем от меч и жените ни и децата ни да бъдат разграбени? Нямаше ли да ни е по-добре да се върнем в Египет?

Те си казаха един на друг: Да си поставим началник и да се върнем в Египет.

Тогава Моисей и Аарон паднаха на лицата си пред цялото множество на обществото израилтяни.

А Исус, Навиновият син, и Халев, Ефониевият син, от онези, които съгледаха земята, раздраха дрехите си

и говориха на цялото общество израилтяни: Земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра.

Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде – земя, където текат мляко и мед.

Само недейте въстава против Господа, нито се бойте от народа на земята, защото те са ястие за нас; защитата им се оттегли от тях; а Господ е с нас; не бойте се от тях.

10 Но цялото общество каза да ги убият с камъни. Тогава Господнята слава се яви в шатъра за срещане пред всички израилтяни.

11 И Господ каза на Моисей: Докога ще Ме презира този народ? И докога няма да Ми вярва, въпреки всички знамения, които съм извършил сред него?

12 Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя; а от тебе ще направя народ, по-голям и по-силен от тях.

13 Но Моисей отговори на Господа: Тогава египтяните ще чуят; защото Ти със силата Си си извел този народ изсред тях;

14 и ще кажат това на жителите на тази земя, които са чули, че Ти, Господи, си между този народ – че Ти, Господи, се явяваш лице с лице и че облакът Ти стои над тях, и че Ти вървиш пред тях денем в облачен стълб, а нощем в огнен стълб.

15 И ако изтребиш този народ като един човек, тогава народите, които са чули за Тебе, ще кажат:

16 Понеже Йехова не можа да въведе този народ в земята, за която им се кле, затова ги погуби в пустинята.

17 Сега, моля Ти се, нека се възвеличи силата на Господа мой, както си говорил:

18 Господ е дълготърпелив и многомилостив, прощава беззаконие и престъпление и никак не оневинява виновния, и въздава беззаконието на бащите върху синовете до третия и четвъртия род.

19 Прости, моля Ти се, беззаконието на този народ според Твоята голяма милост и както си прощавал на този народ от Египет до тук.

20 И Господ каза: Прощавам им, както си казал;

21 но наистина се заклевам в живота Си, че целият свят ще се изпълни с Господнята слава.

22 Понеже от всички тези мъже, които са виждали славата Ми и знаменията, които извърших в Египет и в пустинята, и са Ме раздразвали досега десет пъти, и не послушаха гласа Ми,

23 наистина нито един от тях няма да види земята, за която се клех на бащите им, нито ще я види някой от онези, които Ме презряха.

24 Но понеже слугата ми Халев има в себе си друг дух и той напълно Ме последва, затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследява.

25 (А амаличаните и ханаанците живеят в долината.) Утре се върнете и идете в пустинята към Червеното море.

26 Господ говорѝ още на Моисей и Аарон:

27 Докога ще търпя това нечестиво общество, което роптае против Мене? Чух роптанията на израилтяните, с които роптаят против Мене.

28 Кажи им: Заклевам се в живота Си, казва Господ, навярно ще направя на вас така, както вие говорихте в ушите Ми;

29 труповете ви ще паднат в тази пустиня; и от преброените между вас, колкото сте на брой от двадесет години и нагоре, които сте роптали против Мене,

30 нито един няма да влезе в земята, за която се клех да ви заселя в нея, освен Халев, Ефониевия син, и Исус, Навиновия син.

31 Но децата ви, за които казахте, че ще бъдат разграбени, тях ще въведа; и те ще познаят земята, която вие презряхте.

32 А вашите трупове ще паднат в тази пустиня.

33 И децата ви ще скитат[1] по пустинята четиридесет години и ще теглят поради вашите блудствания, докато бъдат изпоядени труповете ви в пустинята.

34 Според числото на дните, през които съгледахте земята, четиридесет дни, всеки ден за една година, четиридесет години ще теглите поради беззаконията си и ще познаете какво значи Аз да съм неблагоразположен.

35 Аз, Господ, говорих; наистина така ще постъпя с цялото това нечестиво общество, което се е събрало против Мене; в тази пустиня ще се довършат и в нея ще измрат.

36 И онези мъже, които Моисей изпрати да съгледат земята, които, като се върнаха, направиха цялото общество да роптае против него и зле представиха земята,

37 тези мъже, които зле представиха земята, измряха от язвата пред Господа.

38 А Исус, Навиновият син, и Халев, Ефониевият син, останаха живи измежду онези мъже, които ходиха да съгледат земята.

39 Тогава Моисей каза тези думи на всички израилтяни; и народът плака горчиво.

40 На сутринта, като станаха рано, изкачиха се на планинския връх и казваха: Ето ни; и ще вървим напред към мястото, което Господ ни е обещал; защото съгрешихме.

41 А Моисей каза: Защо престъпвате така Господнето повеление, тъй като това няма да успее?

42 Не вървете напред, защото Господ не е между вас, да не би да ви поразят неприятелите ви.

43 Защото амаличаните и ханаанците са там, пред вас, и вие ще паднете от меч. Понеже отстъпихте и не следвахте Господа, затова Господ няма да бъде с вас.

44 Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх; но ковчегът на Господния завет и Моисей не излязоха от стана.

45 Тогава амаличаните и ханаанците, които живееха на онази планина, слязоха и ги разбиха, и ги поразяваха чак до Хорма.

Бележки:

  1. 14:33 От евр. ще бъдат овчари.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *