• Търсене

  • Избери Превод


Числа 20

Смъртта на Мариам и събитията в Кадис

1 В първия месец израилтяните, цялото общество, дойдоха в Цинската пустиня; и народът остана в Кадис. Там умря Мариам и там беше погребана.

А вода нямаше за обществото, така че те се събраха против Моисей и Аарон.

Народът се скара с Моисей, като говореше: О, да бяхме измрели и ние, когато братята ни измряха пред Господа!

Защо изведохте Господнето общество в тази пустиня да измрем в нея, ние и добитъкът ни?

И защо ни изведохте от Египет, за да ни доведете на това лошо място, което не е място за сеене, нито за смокини, нито за лозя, нито за нарове, нито има вода за пиене?

Тогава Моисей и Аарон се отдалечиха от присъствието на обществото към входа на шатъра за срещане, където и паднаха на лицата си; и Господнята слава им се яви.

И Господ говорѝ на Моисей:

Вземи жезъла и свикай обществото, ти и брат ти Аарон, и пред очите им говорете на канарата, и тя ще даде водата си; така ще им извадиш вода от канарата и ще напоиш обществото и добитъка им.

И така, Моисей взе жезъла, който беше пред Господа, както Той му заповяда;

10 и като свикаха Моисей и Аарон обществото пред канарата, той им каза: Чуйте сега, вие, бунтовници! Да ви извадим ли вода от тази канара?

11 Тогава Моисей вдигна ръката си и с жезъла си удари канарата два пъти; и потече много вода и обществото и добитъкът им пиха.

12 Но Господ каза на Моисей и Аарон: Понеже не Ми вярвахте, за да Ме осветите пред израилтяните, затова вие няма да въведете това общество в земята, която им давам.

13 Това е водата на Мерива[1], защото израилтяните се препираха с Господа и Той се освети сред тях.

14 След това Моисей изпрати посланици от Кадис до едомския цар да му кажат: Така говори брат ти Израил: Ти знаеш всички трудности, които ни сполетяха,

15 как бащите ни слязоха в Египет и живяхме дълго време в Египет, и как египтяните се отнасяха зле към нас и бащите ни,

16 и как, когато ние извикахме към Господа, Той чу гласа ни, изпрати един ангел и ни изведе от Египет; и ето ни в Кадис, град в края на твоите предели.

17 Нека минем, моля, през земята ти. Няма да минем през нивите или през лозята, нито ще пием вода от кладенците; а ще вървим през царския път; няма да се отбием нито надясно, нито наляво, докато не преминем твоите предели.

18 Но Едом му отговори: Няма да минеш през земята ми, да не би да изляза с меч против теб.

19 А израилтяните пак му казаха: Ние ще минем през пътя; и ако аз и добитъкът ми пием от водата ти, ще я платим; остави ме само с краката си да премина и нищо друго.

20 А той пак отговори: Няма да преминеш. И Едом излезе против него с много народ и със силна ръка.

21 Така Едом отказа да пусне Израил да мине през пределите му; затова Израил се отвърна от него.

Смъртта на Аарон

22 И така, израилтяните, цялото общество, отпътуваха от Кадис и дойдоха при планината Ор.

23 Тогава Господ говорѝ на Моисей и Аарон на планината Ор, до границите на Едомската земя:

24 Аарон ще се прибере при народа си, защото няма да влезе в земята, която съм дал на израилтяните, понеже не се покорихте на думата Ми при водата на Мерива.

25 Вземи Аарон и сина му Елеазар и ги изведи на планината Ор;

26 съблечи от Аарон одеждите му и облечи с тях сина му Елеазар; и Аарон ще се прибере при народа си и ще умре там.

27 И Моисей направи, както Господ заповяда; те се качиха на планината Ор пред очите на цялото общество.

28 Моисей съблече от Аарон одеждите му и облече с тях сина му Елеазар; и Аарон умря там, на връх планината; а Моисей и Елеазар слязоха от планината.

29 След като цялото общество видя, че Аарон умря, то целият Израилев дом оплакваха Аарон тридесет дни.

Бележки:

  1. 20:13 Т.е. каране.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *