• Търсене

  • Избери Превод


Числа 27

Закон за наследството на дъщери

1 Тогава дойдоха дъщерите на Салпаад, Еферовия син, а Ефер, син на Галаад, син на Махир, син на Манасия, от семействата на Манасия, Йосифовия син. А ето имената на дъщерите му: Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.

Те застанаха пред Моисей, пред свещеника Елеазар и пред първенците и цялото общество, при входа на шатъра за срещане, и казаха:

Баща ни умря в пустинята; той не беше от дружината на онези, които се събраха против Господа в Кореевата дружина, а умря поради собствения си грях; и нямаше синове.

Защо да изчезне името на баща ни от семейството му по причина, че не е имал син? Дай на нас наследство между братята на баща ни.

И Моисей представи делото им пред Господа.

Тогава Господ говорѝ на Моисей:

Право говорят Салпаадовите дъщери; непременно да им дадеш да притежават наследство между братята на баща си и да направиш да мине върху тях наследството на баща им.

И кажѝ на израилтяните: Ако някой умре, без да има син, тогава да прехвърлите наследството му върху дъщеря му.

Ако няма дъщеря, тогава да дадете наследството му на братята му.

10 А ако няма братя, тогава да дадете наследството му на бащините му братя.

11 Но ако баща му няма братя, тогава да дадете наследството му на най-близкия му сродник от семейството му и той да го притежава. Това да бъде съдебен закон за израилтяните, както Господ заповяда на Моисей.

Моисей определя Исус Навин за свой заместник

12 След това Господ каза на Моисей: Изкачи се на тази планина Аварим и огледай земята, която съм дал на израилтяните;

13 и като я огледаш, ще се прибереш и ти при народа си, както се прибра брат ти Аарон;

14 защото в пустинята Цин, когато обществото се противеше, вие не се покорихте на повелението Ми да Ме осветите при водата пред тях. (Това е водата на Мерива при Кадис в пустинята Цин.)

15 А Моисей говорѝ на Господа:

16 Господ, Бог на духовете на всяка твар, нека постави над обществото човек,

17 който да излиза пред тях и който да влиза пред тях, който да ги извежда и който да ги въвежда, за да не бъде Господнето общество като овце, които нямат пастир.

18 Тогава Господ каза на Моисей: Вземи при себе си Исус, Навиновия син – човек, в когото е Духът, и положи на него ръката си;

19 и като го представиш пред свещеника Елеазар и пред цялото общество, дай му поръчка пред тях.

20 И възложи на него част от твоята почетна власт, за да го слуша цялото общество израилтяни.

21 Той да стои пред свещеника Елеазар, който ще се допитва до Господа за него според съда на Урим; и по неговата дума да излизат, и по неговата дума да влизат, той и всички израилтяни с него, и цялото общество.

22 Моисей направи, както му заповяда Господ; взе Исус и го представи пред свещеника Елеазар и пред цялото общество;

23 и като положи ръцете си на него, даде му поръчка, както Господ заповяда чрез Моисей.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *