• Търсене

  • Избери Превод


Числа 30

Закони за оброците

1 Също така Моисей говорѝ на началниците от племената на израилтяните: Ето какво заповяда Господ:

Когато някой мъж направи оброк на Господа или се закълне с клетва и обвързва душата си със задължение, нека не наруши думата си, а нека извърши според всичко, което е излязло от устата му.

Също ако някоя жена направи оброк на Господа и обвърже себе си със задължение в младостта си, в бащиния си дом,

и баща ѝ чуе оброка ѝ и задължението, с което е обвързала душата си, и баща ѝ не ѝ каже нищо, тогава всичките ѝ оброци си остават в сила и всяко нейно задължение, с което е обвързала душата си, си остава в сила.

Но ако баща ѝ ѝ забрани, в деня, когато чуе, то никой от оброците ѝ или от задълженията, с които е обвързала душата си, няма да остане в сила; и Господ ще ѝ прости, понеже ѝ е забранил баща ѝ.

Но ако се омъжи, като има на себе си оброка си или нещо необмислено, изговорено с устните ѝ, с което е обвързала душата си,

и мъжът ѝ, като чуе, не ѝ каже нищо, в деня, когато чуе, тогава оброците ѝ си остават в сила и задълженията, с които е обвързала душата си, си остават в сила.

Но ако мъжът ѝ ѝ забрани, в деня, когато чуе, тогава той ще унищожи оброка, който е взела върху себе си, и онова, което необмислено е изговорила с устните си, с което е обвързала душата си; и Господ ще ѝ прости.

Оброк, направен от вдовица или напусната жена, всичко, с което би обвързала душата си, си остава върху нея.

10 Но ако една жена е направила оброк в къщата на мъжа си или е обвързала душата си с клетвено задължение

11 и мъжът ѝ е чул, и не ѝ е казал нищо, нито ѝ е забранил, тогава всичките ѝ оброци си остават в сила и всичките задължения, с които е обвързала душата си, си остават в сила.

12 Но ако в деня, когато е чул, мъжът ѝ съвсем ги е унищожил, тогава онова, което е излязло от устните ѝ относно оброците ѝ и относно обвързването на душата ѝ, няма да остане в сила; мъжът ѝ ги е унищожил и Господ ще ѝ прости.

13 Мъжът ѝ може да утвърди и мъжът ѝ може да унищожи всеки оброк и всяко клетвено задължение за смиряването на душата ѝ;

14 но ако мъжът ѝ ден след ден продължава да мълчи, тогава той потвърждава всичките ѝ оброци и всичките задължения, които са върху нея; той ги е потвърдил, защото не ѝ е казал нищо в деня, когато ги е чул.

15 Но ако ги унищожи някак после, след като ги е чул, тогава той ще носи нейния грях.

16 Тези са наредбите, които Господ заповяда на Моисей, да се пазят между мъж и жена му и между баща и дъщеря му в младостта ѝ, докато е в бащиния си дом, относно оброците.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.