• Търсене

  • Избери Превод


Числа 33

Пътуването от Египет до Йордан

1 Ето пътуванията на израилтяните, които излязоха от Египетската земя по устроените си войнства под Моисеева и Ааронова ръка.

Моисей по Господне повеление написа тръгванията им според пътуванията им; и ето пътуванията им според тръгванията им.

В първия месец, на петнадесетия ден от първия месец, отпътуваха от Рамесий; на сутринта на Пасхата израилтяните излязоха с издигната ръка пред очите на всички египтяни,

когато египтяните погребваха всичките си първородни, които Господ беше поразил помежду им. (И над боговете им Господ извърши съд.)

И израилтяните, като отпътуваха от Рамесий, разположиха стан в Сокхот.

Като отпътуваха от Сокхот, разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята.

Като отпътуваха от Етам, върнаха се към Пиаирот, който е срещу Веелсефон, и разположиха стан срещу Мигдол.

А когато отпътуваха от Пиаирот, преминаха през морето в пустинята и пътуваха тридневен път през пустинята Етам и разположиха стан в Мера.

А като отпътуваха от Мера, дойдоха в Елим; а в Елим имаше дванадесет водни извори и седемдесет палмови дървета и там разположиха стан.

10 Като отпътуваха от Елим, разположиха стан при Червеното море.

11 Като отпътуваха от Червеното море, разположиха стан в пустинята Син.

12 Като отпътуваха от пустинята Син, разположиха стан в Дофка.

13 Като отпътуваха от Дофка, разположиха стан в Елус.

14 Като отпътуваха от Елус, разположиха стан в Рафидим, където нямаше вода да пие народът.

15 Като отпътуваха от Рафидим, разположиха стан в Синайската пустиня.

16 Като отпътуваха от Синайската пустиня, разположиха стан в Киврот-атаава.

17 Като отпътуваха от Киврот-атаава, разположиха стан в Асирот.

18 Като отпътуваха от Асирот, разположиха стан в Ритма.

19 Като отпътуваха от Ритма, разположиха стан в Римон-Фарес.

20 Като отпътуваха от Римон-Фарес, разположиха стан в Ливна.

21 Като отпътуваха от Ливна, разположиха стан в Риса.

22 Като отпътуваха от Риса, разположиха стан в Кеелата.

23 Като отпътуваха от Кеелата, разположиха стан на хълма Сафер.

24 Като отпътуваха от хълма Сафер, разположиха стан в Харада.

25 Като отпътуваха от Харада, разположиха стан в Макилот.

26 Като отпътуваха от Макилот, разположиха стан в Тахат.

27 Като отпътуваха от Тахат, разположиха стан в Тара.

28 Като отпътуваха от Тара, разположиха стан в Митка.

29 Като отпътуваха от Митка, разположиха стан в Асемона.

30 Като отпътуваха от Асемона, разположиха стан в Масирот.

31 Като отпътуваха от Масирот, разположиха стан във Венеякан.

32 Като отпътуваха от Венеякан, разположиха стан в Хоргадгад.

33 Като отпътуваха от Хоргадгад, разположиха стан в Йотвата.

34 Като отпътуваха от Йотвата, разположиха стан в Еврона.

35 Като отпътуваха от Еврона, разположиха стан в Есион-гавер.

36 Като отпътуваха от Есион-гавер, разположиха стан в пустинята Цин, която е Кадис.

37 А като отпътуваха от Кадис, разположиха стан в планината Ор, при края на Едомската земя.

38 И по Господне повеление свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор и умря там, в четиридесетата година от излизането на израилтяните от Египетската земя, в петия месец, на първия ден от месеца.

39 Аарон беше на сто двадесет и три години, когато умря на планината Ор.

40 Арадският цар, ханаанецът, който живееше на юг от Ханаанската земя, чу за идването на израилтяните.

41 А те, като отпътуваха от планината Ор, разположиха стан в Салмона.

42 Като отпътуваха от Салмона, разположиха стан във Финон.

43 Като отпътуваха от Финон, разположиха стан в Овот.

44 Като отпътуваха от Овот, разположиха стан в Иим-аварим, на моавската граница.

45 Като отпътуваха от Иим, разположиха стан в Девон-гад.

46 Като отпътуваха от Девон-гад, разположиха стан в Алмон-дивлатаим.

47 Като отпътуваха от Алмон-дивлатаим, разположиха стан на планината Аварим, срещу Нево.

48 А като отпътуваха от планината Аварим, разположиха стан на моавските полета при Йордан срещу Йерихон.

49 При Йордан разположиха стан, от Ветиесимот до Авел-ситим, на моавските полета.

50 Тогава Господ говорѝ на Моисей на моавските полета при Йордан, срещу Йерихон:

51 Кажѝ на израилтяните: Когато минете през Йордан в Ханаанската земя,

52 изгонете от пред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им лети идоли и съборете всичките им капища.

53 Завладейте земята и се заселете в нея; защото на вас съм дал тази земя за наследство.

54 И да разделите земята с жребий между семействата си за наследство; на по-многобройните да дадете по-голямо наследство, а на по-малобройните да дадете по-малко наследство. На всеки наследството да бъде там, където му се падне жребият. Според бащините си племена да наследите.

55 Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава онези от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви и ще ви измъчват в земята, в която живеете.

56 А и при това онова, което мислех да сторя на тях, ще го сторя на вас.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *