• Търсене

  • Избери Превод


Евреи 3

Исус Христос превъзхожда Моисей

Затова, святи братя, участници в небесното призвание, размислете за Апостола и Първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исус,

Който беше верен на Този, Който Го постави, както беше и Моисей – в целия Негов дом.

Понеже Той се удостои със слава, толкова по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почитта, която има онзи, който е направил къщата, от почитта, която има къщата.

Защото всяка къща се строи от някого; а Този, Който е устроил всичко, е Бог.

И Моисей беше верен в целия Божий дом като слуга, за да засвидетелства за онова, което щеше да се говори по-късно;

а Христос, като Син, беше верен над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако удържим докрай дръзновението и похвалата на надеждата си.

Обещанието на Бога и неверието на Неговия народ

Затова, както казва Святият Дух:

„Днес, ако чуете гласа Му,
не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението,
както в деня на изкушението в пустинята,
където бащите ви Ме изкушиха, изпитаха Ме.
И видяха делата Ми четиридесет години.
10 Затова възнегодувах против това поколение.
И казах: Винаги се заблуждават със сърцата си,
те не са познали Моите пътища.
11 Така се заклех в гнева Си:
Те няма да влязат в Моята почивка.“

12 Внимавайте, братя, да не би да има у някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог;

13 но се увещавайте един друг всеки ден, докато още е „днес“, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха.

14 Защото ние участваме в Христос, ако удържим твърдо докрай първоначалната си увереност;

15 докато се казва:

„Днес, ако чуете гласа Му,
не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението.“

16 Защото кои, като чуха, Го преогорчиха? Не бяха ли всички онези, които излязоха от Египет чрез Моисей?

17 А против кои негодува четиридесет години? Не против онези ли, които съгрешиха и чиито трупове паднаха в пустинята?

18 На кои още се закле, че няма да влязат в Неговата почивка? Не на онези ли, които бяха непокорни?

19 И така, виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *