• Търсене

  • Избери Превод


Ездра 8

Спътници на Ездра и пристигане в Йерусалим

1 А ето началниците на бащините им домове, ето и родословието на онези, които излязоха с мен от Вавилон при царуването на цар Артаксеркс.

От Финеесовите потомци – Гирсон; от Итамаровите потомци – Даниил; от Давидовите потомци – Хатус.

От потомците на Сехания, от Фаросовите потомци – Захария, и с него бяха преброени по родословието на всички от мъжки пол сто и петдесет души.

От Фаат-Моавовите потомци – Зарайевият син Елиоинай, и с него двеста души от мъжки пол.

От Сеханиевите потомци – Яазииловият син, и с него триста души от мъжки пол.

От Адиновите потомци – Йонатановият син Евед, и с него петдесет души от мъжки пол.

От Еламовите потомци – Готолиевият син Исая, и с него седемдесет души от мъжки пол.

От Сефатиевите потомци – Михаиловият син Зевадия, и с него осемдесет души от мъжки пол.

От Йоавовите потомци – Ехииловият син Авдий, и с него двеста и осемнадесет души от мъжки пол.

10 От Селомитовите потомци – Йосифиевият син, и с него сто и шестдесет души от мъжки пол.

11 От Винаевите потомци – Захария, Виваевият син, и с него двадесет и осем души от мъжки пол.

12 От Азгадовите потомци – Йоанан, Акатановият син, и с него сто и десет души от мъжки пол.

13 От следващите, Адоникамовите потомци – следните, чиито имена са: Елифалет, Еиил и Семая, и с тях седемдесет души от мъжки пол.

14 А от Вагуевите потомци – Утай и Завуд, и с тях седемдесет души от мъжки пол.

15 Тези събрах при реката, която тече към Аава, и там се разположихме на стан три дни; а като прегледах народа и свещениците, не намерих там нито един от потомците на Левий.

16 Тогава пратих за по-видните хора Елиезер, Ариил, Семая, Елнатан, Ярив, Елнатан, Натан, Захария и Месулам, и за благоразумните мъже Йоярив и Елнатан,

17 и им дадох поръчка до началника на мястото Касифия – Идо; и им казах какво да казват на Идо и на братята му, нетинимите на мястото Касифия, да ни изпратят служители за дома на нашия Бог.

18 И понеже добрата ръка на нашия Бог беше над нас, те ни доведоха един разумен човек от потомците на Маалия, син на Левий, син на Израил; също и Саравия със синовете му и братята му, осемнадесет души;

19 и Асавия и с него Исая от Мерариевите потомци, братята му и синовете им, двадесет души;

20 и от нетинимите, които Давид и първенците бяха определили за прислуга на левитите, двеста и двадесет нетиними. Всички те бяха споменати по име.

21 Тогава прогласих пост там, при реката Аава, за да се смирим пред нашия Бог и да просим от Него добър път за нас, за децата ни и за целия ни имот.

22 Защото ме беше срам да поискам от царя войници и конници, за да ни помагат против неприятели по пътя; понеже бяхме говорили на царя: Ръката на нашия Бог е за добро над всички, които Го търсят, а силата и гневът Му са против всички, които Го изоставят.

23 И така, постихме и се молихме на нашия Бог за това, и Той ни послуша.

24 Тогава отделих дванадесет от главните свещеници – Саравия, Асавия и с тях десет от братята им –

25 и претеглих от среброто, златото и вещите, които царят, съветниците му и първенците му, и целият Израил, който се намираше там, бяха дали в принос за дома на нашия Бог;

26 и така, претеглих в ръката им шестстотин и петдесет таланта сребро, сто таланта сребърни вещи, сто таланта злато,

27 двадесет златни блюда, хиляда драхми на тегло и два съда от добра лъскава мед, скъпоценни като злато.

28 И им казах: Вие сте святи на Господа и вещите са святи; защото среброто и златото са доброволен принос на Господа, Бога на бащите ви;

29 и така, внимавайте и ги пазете, докато ги претеглите пред началниците на свещениците и левитите и началниците на Израилевите бащини домове в Йерусалим, в стаите на Господния дом.

30 И така, свещениците и левитите приеха среброто, златото и вещите в размер на това тегло, за да ги донесат в Йерусалим в дома на нашия Бог.

31 Тогава, на дванадесетия ден от първия месец станахме от реката Аава, за да отидем в Йерусалим; и ръката на нашия Бог беше над нас за добро и ни избави от неприятелска ръка и от причакващи по пътя.

32 И като стигнахме в Йерусалим, седяхме там три дни.

33 А на четвъртия ден в дома на нашия Бог среброто, златото и вещите бяха претеглени в ръката на Меримота, син на свещеник Урия, с когото беше Елеазар, Финеесовият син, и с тях левитите Йозавад, Исусовият син, и Ноадия, Вануевият син –

34 всичко бе предадено под брой и по тегло; и цялото тегло бе същевременно записано.

35 Завърналите се от плен, които бяха дошли от заточение, принесоха всеизгаряния на Израилевия Бог: дванадесет телета за целия Израил, деветдесет и шест овена, седемдесет и седем агнета и дванадесет козела в принос за грях, всички тях във всеизгаряния на Господа.

36 И предадоха царските поръчки на царските сатрапи[1] и на областните управители отсам реката; и те помагаха на народа и на Божия дом.

Бележки:

  1. 8:36 Т.е. главни управители.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *