• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 25

Пророчество за амонците

1 И Господнето слово дойде към мен и каза:

Сине човешки, насочи лицето си към амонците и пророкувай за тях.

Кажи на амонците: Слушайте словото на Господа Йехова! Така казва Господ Йехова: Понеже си казал: Охохо!, против светилището Ми, когато беше осквернено, и против Израилевата земя, когато запустя, и против Юдовия дом, когато отидоха в плен,

затова ще те предам на жителите на изток да те владеят; и те ще направят обиталищата си в тебе, ще разпрострат шатрите си в тебе; ще ядат плодовете ти и ще пият млякото ти.

И ще направя Рава обор на камили и земята на амонците – място, където да лежат стада; и ще познаете, че Аз съм Господ.

Защото така казва Господ Йехова: Понеже си изпляскал с ръце и си тропнал с крак, и си се зарадвал против Израилевата земя с цялото презрение на сърцето си,

затова ще простра ръката Си върху тебе, ще те предам на народите за грабеж, ще те залича измежду племената и ще те направя да погинеш от земите; ще те изтребя; и ще познаеш, че Аз съм Господ.

Пророчество за Моав

Така казва Господ Йехова: Понеже Моав и Сиир казват: Ето, Юдовият дом стана като всички народи,

затова ще отворя Моавовата граница откъм градовете, откъм неговите погранични градове – Ветесимот, Ваалмеон и Кириатаим, славата на онази земя, –

10 ще я отворя за жителите на изток, за да отидат против амонците, и ще им ги предам да ги владеят, за да не се помнят амонците между народите.

11 И ще извърша съд над Моав; и ще познаят, че Аз съм Господ.

Пророчество за Едом

12 Така казва Господ Йехова: Понеже Едом се отнесе отмъстително към Юдовия дом и престъпи тежко, като си отмъсти против тях,

13 затова така казва Господ Йехова: Ще простра ръката Си върху Едом, ще изтребя от него и човек, и животно и ще го запустя от Теман, и ще паднат от меч до Дедан.

14 Така ще наложа въздаянието Си върху Едом чрез ръката на народа Си Израил; и те ще постъпят с Едом според гнева и яростта Ми; и ще познаят въздаянието Ми, казва Господ Йехова.

Пророчество за филистимците

15 Така казва Господ Йехова: Понеже филистимците се отнесоха отмъстително и си отмъстиха с душевно презрение, за да погубят с непрекъсната омраза,

16 затова така казва Господ Йехова: Ето, Аз ще простра ръката Си върху филистимците, ще изтребя херетците и ще погубя останалите край приморието;

17 и ще извърша върху тях голямо въздаяние с яростни изобличения; и когато извърша въздаянието Си върху тях, ще познаят, че Аз съм Господ.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *