• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 37

Пророчество за възкресението – видение за поле със сухи кости

1 Господнята ръка беше върху мен и ме изведе чрез Господния Дух, и ме постави сред поле, което беше пълно с кости.

И ме преведе край тях наоколо; и, ето, имаше твърде много по отвореното поле и бяха твърде сухи.

Той ми каза: Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? Аз отговорих: Господи Йехова, Ти знаеш.

Пак ми каза: Пророкувай над тези кости и им кажи: Сухи кости, слушайте Господнето слово.

Така казва Господ Йехова на тези кости: Ето, ще направя да влезе във вас дух и ще оживеете;

ще сложа и жили върху вас, ще ви облека в плът и ще ви покрия с кожа, и като вложа дух у вас, ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм Господ.

И така, пророкувах, както ми беше заповядано; и като пророкувах, започна да гърми и, ето, трус, и костите се събираха, кост с костта си.

А като погледнах, видях, че жили и плът израснаха по тях и кожа ги покри отгоре; дух обаче нямаше в тях.

Тогава ми каза: Пророкувай за духа; пророкувай, сине човешки, и кажи на духа: Така казва Господ Йехова: Ела, дух, от четирите ветрища и духни върху тези убити, за да оживеят.

10 И така, пророкувах, както ми заповяда; и духът влезе в тях и те оживяха; и се изправиха на краката си, една твърде голяма войска.

11 Тогава ми каза: Сине човешки, тези кости са целият Израилев дом. Ето, те казват: Костите ни изсъхнаха и надеждата ни се изгуби; ние сме загинали.

12 Затова пророкувай и им кажи: Така казва Господ Йехова: Ето, народе Мой, Аз ще отворя гробовете ви и като ви изведа от тях, ще ви заведа в Израилевата земя.

13 И ще познаете, народе Мой, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа от тях.

14 След като вложа Духа Си у вас, ще оживеете; и ще ви отведа във вашата земя; и ще познаете, че Аз, Господ, изговорих това и го извърших, казва Господ.

Юда и Израил – едно царство

15 Господнето слово пак дойде към мен и каза:

16 Ти, сине човешки, си вземи един жезъл и напиши на него: За Юда и за другарите му, израилтяните; тогава вземи друг жезъл и напиши на него: За Йосиф, жезъла на Ефрем, и другарите му, целия Израилев дом.

17 И ги съедини един с друг в един жезъл, за да станат един в ръката ти.

18 А когато народът ти продума и те запитат: Няма ли да ни обясниш какво искаш да кажеш с това?

19 Отговори им: Така казва Господ Йехова: Ето, Аз ще взема Йосифовия жезъл, който е в ръката на Ефрем и на другарите му, Израилевите племена, и ще ги прибавя към него, към Юдовия жезъл, и ще ги направя един жезъл; те ще бъдат един в ръката Ми.

20 А жезлите, на които си написал, нека бъдат в ръката ти пред очите им.

21 И им кажи: Така казва Господ Йехова: Ето, Аз ще взема израилтяните изсред народите, където са отишли, и като ги събера отвсякъде, ще ги доведа в земята им;

22 и ще ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини; един цар ще царува над всички тях; и няма да бъдат вече два народа, нито ще бъдат занапред разделени в две царства.

23 Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с кое да било от престъпленията си; а ще ги избавя от всички отстъпления, с които са съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мой народ и Аз ще бъда техен Бог.

24 И слугата Ми Давид ще им бъде цар; над всички тях ще има един пастир; и те ще постъпват според заповедите Ми, ще пазят наредбите Ми и ще ги изпълняват.

25 Също ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Яков, където живяха бащите ви; в нея ще живеят те, децата им и внуците им довека; и слугата Ми Давид ще им бъде княз довека.

26 При това ще сключа с тях завет за мир, който ще бъде вечен завет с тях; и като ги настаня, ще ги умножа и ще положа светилището Си сред тях довека.

27 И скинията Ми ще бъде сред тях; и Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат Мой народ.

28 Тогава народите ще познаят, че Аз, Господ, освещавам Израил, когато светилището Ми бъде сред тях довека.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *