• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 39

1 А ти, сине човешки, пророкувай против Гог, като кажеш: Така казва Господ Йехова: Ето, Аз съм против тебе, Гоге, княже на Рос, Мосох и Тувал.

Ще те обърна и примамя и като те изведа от найдалечните страни на север, ще те доведа върху Израилевите планини;

и ще избия лъка ти от лявата ти ръка и ще направя да паднат стрелите от дясната ти ръка.

Ще паднеш върху Израилевите планини, ти и всичките ти пълчища, и племената, които са с теб; и ще те предам да бъдеш изяден от хищни птици от всякакъв вид и от полските зверове.

Ще паднеш на откритото поле; защото Аз го изговорих, казва Господ Йехова.

И ще изпратя огън върху Магог и върху онези, които живеят безгрижно на островите; и те ще познаят, че Аз съм Господ.

Ще направя святото Си име познато сред народа Си Израил и няма да оставя да се омърси вече святото Ми име; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, Святият в Израил.

Ето, това идва и ще стане, казва Господ Йехова; този е денят, за който говорих.

Онези, които живеят в Израилевите градове, като излизат, ще кладат огън с оръжията, които ще им служат за гориво – големите и малките щитове, лъковете и стрелите, сулиците и копията; ще кладат огън с тях седем години;

10 така че няма да носят дърва от полето, нито ще отсекат от гората, защото ще кладат огън с оръжията; и ще оберат онези, които са ги обрали, и ще оголят онези, които са ги оголили, казва Господ Йехова.

11 В онзи ден ще дам на Гог място за погребване в Израил, долината на онези, които преминават отпред морето; и то ще затваря пътя на преминаващите; и там ще заровят Гог и цялото му множество; и ще нарекат мястото долината на Амонгог[1].

12 Седем месеца ще ги заравя Израилевият дом, за да очистят земята.

13 Да! Целият народ на Израилевата земя ще ги заравя; и бележит ще им бъде денят, в който Аз ще се прославя, казва Господ Йехова.

14 И ще определят мъже, които, като обикалят непрестанно земята, ще заравят с помощта на преминаващите останалите по лицето на земята, за да я очистят; докато минат седем месеца, ще дирят падналите.

15 Определените издирвачи, като обикалят земята, щом някой от тях види човешка кост, ще изправи знак при нея, докато погребвачите я заровят в долината на Амонгог.

16 А името и на града ще бъде Амона[2]. Така ще очистят земята.

17 А ти, сине човешки, така казва Господ Йехова: Говори на всичките видове птици и на всеки полски звяр: Съберете се и елате; натрупайте се отвсякъде на жертвата, която жертвам за вас, голяма жертва върху Израилевите планини, за да ядете месо и да пиете кръв.

18 Ще ядете месата на юнаците и ще пиете кръвта на земните князе и на овни, агнета, козли и телета, всички васански угоени.

19 Ще ядете тлъстина до насита и ще пиете кръв до опиване от жертвата, която пожертвах за вас;

20 и ще се наситите на трапезата Ми с коне и ездачи, с юнаци и с всякакви военни мъже, казва Господ Йехова.

Възстановяване на Израил

21 И Аз ще изявя славата Си между народите; и всички народи ще видят съда, който извърших, и ръката Ми, която положих върху тях.

22 Така Израилевият дом ще познае, че Аз съм Господ, техният Бог, от днес нататък.

23 И народите ще познаят, че Израилевият дом беше пленен поради беззаконието си. Понеже станаха непокорни към Мене, затова скрих лицето Си от тях и ги предадох в ръката на неприятелите им; и те всички паднаха от меч.

24 Сторих им според нечистотата и престъпленията им и скрих лицето Си от тях.

25 Затова така казва Господ Йехова: Сега ще върна Яков от плен, ще се смиля над целия Израилев дом и ще бъде ревнив за святото Си име.

26 И те ще носят срама си и всички престъпления, чрез които станаха непокорни към Мене, когато живеят безопасно в земята си, без да има кой да ги плаши.

27 Когато ги доведа пак от племената и ги събера от страните на неприятелите им, тогава ще се осветя у тях пред очите на много народи;

28 и те ще познаят, че Аз съм Господ, техният Бог, понеже ги направих да бъдат закарани в плен между народите, а после ги събрах в земята им; и няма да оставя вече там никого от тях.

29 И няма вече да скрия лицето Си от тях; защото излях Духа Си върху Израилевия дом, казва Господ Йехова.

Бележки:

  1. 39:11 Т.е. множеството на Гог.
  2. 39:16 Т.е. множество.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *