• Търсене

  • Избери Превод


Йезекиил 46

1 Така казва Господ Йехова: Портата на вътрешния двор, която гледа към изток, нека бъде затворена през шестте делнични дни; а в съботния ден да се отваря и в деня на новолунието да се отваря.

И князът нека влезе по пътя на преддверието във външната порта и нека застане при стълба на портата; а свещениците нека принасят всеизгарянето му и мирните му приноси; и той да се поклони при прага на портата. Тогава да излезе; обаче портата да не се затваря до вечерта.

А народът на Израилевата земя да се кланят във входа на същата порта пред Господа в съботите и в новолунията.

А всеизгарянето, което князът ще принася на Господа в съботен ден, да бъде шест агнета без недостатък и един овен без недостатък.

Хлебният принос за овена да бъде една ефа, а хлебният принос за агнетата – колкото му стига ръка, и един ин дървено масло за една ефа.

В деня на новолунието приносът му да бъде теле без недостатък, шест агнета и един овен, които да бъдат без недостатък.

И нека принася хлебен принос – една ефа за телето и една ефа за овена, а за агнетата – колкото му стига ръка, и по един ин дървено масло за всяка ефа.

И когато князът влиза, нека влиза по пътя на преддверието на портата и нека излиза по същия път.

Но когато народът на тази земя идват пред Господа във време на определените празници, тогава онзи, който влиза по пътя на северната порта, за да се поклони, нека излиза по пътя на южната порта, а който влиза по пътя на южната порта, нека излиза по пътя на северната порта; да не се връща по пътя на портата, през която е влязъл, а да излиза, като върви право напред.

10 Князът да влиза сред тях, когато влизат; и когато излизат, да излизат заедно.

11 И на тържествата и на празниците хлебният принос да бъде една ефа за телето и една ефа за овена; а за агнетата – колкото му стига ръка и един ин дървено масло за всяка ефа.

12 А когато князът принася доброволно всеизгаряне или доброволни мирни приноси на Господа, тогава да му отварят портата, която гледа към изток, и нека принася всеизгарянето си и мирните си приноси, както прави в съботен ден; тогава нека излиза; и след излизането му нека затворят портата.

13 Да принасяш всеки ден във всеизгаряне на Господа едногодишно агне без недостатък; всяка сутрин да го принасяш;

14 и заедно с него да принасяш всяка сутрин за хлебен принос шестата част от една ефа и третата част от един ин дървено масло, за да го смесиш с брашното; това да бъде хлебен принос на Господа завинаги чрез вечна наредба.

15 Така нека принасят агнето, хлебния принос и дървеното масло всяка сутрин, за вечно всеизгаряне.

16 Така казва Господ Йехова: Ако князът даде подарък на някого от синовете си, това ще му бъде наследство, ще бъде притежание на неговите синове, ще им бъде притежание по наследство.

17 Но ако даде подарък от наследството си на някого от слугите си, тогава ще бъде негов само до годината на освобождението, след която да се връща на княза; а наследството му ще бъде за синовете му.

18 При това князът да не взема от наследството на народа, като ги изважда с насилие от притежанието им; ако даде наследството на синовете си, то от своето притежание да има даде, за да не се разпръсва народът Ми – всеки от притежанието си.

19 После ме заведе през входа, който беше от страните на портата, в святите свещенически стаи, които гледат към север; и, ето, там имаше място отзад към запад.

20 Той ми каза: Това е мястото, където свещениците ще варят приноса за вина и приноса за грях и където ще пекат хлебния принос, за да не ги изнасят във външния двор и да осветят народа.

21 Тогава, като ме изведе във външния двор, ме преведе около четирите ъгъла на двора; и във всеки ъгъл на двора имаше също двор.

22 В четирите ъгъла на двора имаше заградени дворове, четиридесет лакти на дължина и тридесет на ширина; тези четири двора в ъглите имаха еднаква мярка.

23 И имаше ред здания наоколо в тях, около четирите двора; и имаше готварници, устроени наоколо под редовете.

24 Тогава ми каза: Това са готварниците, където служителите на дома ще варят жертвите на народа.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.