• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 19

1 Така казва Господ: Иди и купи една глинена стомна и вземи някого от старейшините на народа и от старейшините на свещениците,

2 и излез в долината на Еномовия син, която е при входа на грънчарската порта, и там възгласи думите, които ще ти кажа, като кажеш:

3 Слушайте Господнето слово, Юдейски царе и йерусалимски жители. Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Ето, ще докарам на това място зло, поради което на всеки, който чуе за него, ще му писнат ушите;

4 защото Ме изоставиха и направиха чуждо това място, като кадиха в него на други богове, които не бяха познали – те и бащите им, и Юдейските царе, и напълниха това място с кръвта на невинните,

5 и издигнаха високи места на Ваал, за да горят синовете си в огън за всеизгаряния на Ваал – нещо, което не съм заповядал, нито съм говорил, нито Ми е идвало на ум.

6 Затова, ето, идат дни, казва Господ, когато това място няма да се нарича вече Тофет или долина на Еномовия син, а долина на клане.

7 И ще осуетя на това място съвещанията на Юда и Йерусалим; и ще ги накарам да паднат от меч пред неприятеля си и чрез ръката на онези, които искат живота им; а труповете им ще дам за храна на небесните птици и земните зверове.

8 Ще направя този град предмет на учудване и подсвиркване; всеки, който минава през него, ще се почуди и ще подсвирне поради всичките му язви.

9 И ще ги направя да ядат плътта на синовете и дъщерите си; и ще ядат всеки плътта на другаря си, при обсадата и при утеснението, с което ще ги утеснят неприятелите им и онези, които искат живота им.

10 Тогава да строшиш стомната пред мъжете, които са отишли с теб,

11 и да им кажеш: Така казва Господ на Силите: Ей така ще строша този народ и този град, както някой строшава грънчарски съд, който не може вече да стане цял; и ще ги погребват в Тофет, понеже няма да остане място за погребване другаде.

12 Така ще постъпя с това място и с жителите му, казва Господ, и ще направя този град като Тофет;

13 и къщите на Йерусалим и къщите на Юдейските царе, които са нечисти, ще бъдат както мястото Тофет, дори всичките къщи, върху чиито покриви кадиха на цялото небесно воинство и направиха възлияния на други богове.

14 Тогава Йеремия дойде от Тофет, където Господ го беше изпратил да пророкува; и застана в двора на Господния дом и каза на целия народ:

15 Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Ето, ще докарам на този град и на всичките му села цялото зло, което изказах против него, защото закоравиха врата си да не слушат думите Ми.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *