• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 30

Божиите обещания към Израил

1 Словото, което дойде към Йеремия от Господа и каза:

Така говори Господ, Израилевият Бог: Напиши в книга всичките думи, които ти говорих.

Защото идат дни, казва Господ, когато ще върна от плен народа Си Израил и Юда, казва Господ; и ще ги върна в земята, която дадох на бащите им, и ще я владеят.

И ето думите, които Господ говори за Израил и Юда:

Защото така казва Господ:
Чухме шум на треперене;
страх има, а не мир.
Попитайте сега и вижте –
мъж ражда ли?
Тогава защо гледам всеки мъж
с ръцете си на кръста – като жена, която ражда,
и лицата на всички пребледнели?
Горко! Защото велик е онзи ден,
подобен на него не е имало;
именно той е време на утеснението на Яков;
но ще бъде избавен от него.
В онзи ден, казва Господ на Силите,
ще строша хомота му от врата ти,
ще разкъсам оковите ти
и чужденци няма вече да го поробват;
а ще слугуват на Господа, своя Бог,
и на царя си Давид,
когото ще им въздигна.
10 Затова не бой се, служителю Мой, Якове, казва Господ,
нито се страхувай, Израилю;
защото, ето, ще те избавя от далечната страна,
и потомството ти – от земята, където са пленени;
и Яков, като се върне, ще се успокои и ще си почине,
и няма да има кой да го плаши.
11 Защото Аз съм с тебе, казва Господ, за да те избавя;
понеже при все че ще довърша всичките народи,
където съм те разпръснал,
теб, обаче, не искам да довърша;
а ще те накажа с мярка,
тъй като не мога да те изкарам съвсем невинен.
12 Защото така казва Господ:
Смазването ти е неизцелимо,
раната ти – тежка.
13 Няма кой да ходатайства за тебе,
за да бъдеш превързан;
ти нямаш целителни лекове.
14 Всичките ти любовници те забравиха, не те търсят;
защото те нараних с рана като от неприятел,
с наказание от жесток човек
поради многото твои беззакония
и понеже греховете ти се умножиха.
15 Защо викаш за смазването си
и понеже болката ти е неизцелима?
Поради многото твои беззакония
и понеже греховете ти се умножиха –
по тази причина ти сторих това.
16 Затова всички, които те изпояждат, ще бъдат изпоядени;
и всичките ти противници, всички до един, ще отидат в плен;
още – и онези, които ограбват, ще бъдат ограбени,
и всички, които те обират, ще ги предам на обир.
17 Защото ще ти възстановя здравето
и ще те изцеля от раните ти, казва Господ.
Понеже те нарекоха отхвърлен и казаха:
Това е Сион, за когото никой не го е грижа,
18 така казва Господ:
Ето, Аз ще върна от плена Якововите шатри
и ще се смиля над жилищата му;
всеки град ще бъде съграден на своята грамада развалини
и палатът[1] ще се възстанови, както е бил преди.
19 И от тях ще се издига благодарение
и глас на онези, които се веселят;
и Аз ще ги умножа и няма да се намалят,
ще ги прославя и няма да се унижат.
20 Синовете им ще бъдат както преди
и тяхното събрание ще се утвърди пред Мен;
и ще накажа всички, които ги угнетяват.
21 Първенецът им ще бъде от тях
и управителят им ще произлезе измежду тях;
Аз ще го направя да се приближава
и той ще се приближава към Мене;
защото кой е този, които е утвърдил сърцето си
да се приближи към Мене? – казва Господ.
22 И вие ще Ми бъдете народ,
а Аз ще ви бъда Бог.
23 Ето, ураган от Господа, Неговата ярост излезе,
вихрушка, която помита;
ще избухне върху главата на нечестивите.
24 Пламенният гняв на Господа няма да се върне,
докато Той не извърши
и докато не изпълни намеренията на сърцето Си;
в последните дни вие ще разберете това.

Бележки:

  1. 30:18 Т.е. вероятно храмът.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.