• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 42

Молбата на юдеите и Божият отговор

1 Тогава всички военачалници и Йоанан, Кариевият син, и Езания, Осайевият син, и целият народ, от най-скромен до най-велик, пристъпиха

и казаха на пророк Йеремия: Молим, нека молбата ни бъде приятна пред теб и се помолѝ за нас – за всички тези, които остават – на Господа, твоя Бог (защото от мнозина останахме малцина, както очите ти ни виждат),

да ни изяви Господ, твоят Бог, пътя, по който трябва да ходим, и какво трябва да правим.

Тогава пророк Йеремия им каза: Чух. Ето, ще се помоля на Господа, вашия Бог, според думите ви; и каквото ви отговори Господ, ще ви го известя; няма да скрия нищо от вас.

Тогава те казаха на Йеремия: Господ да бъде истинен и верен свидетел между нас, че наистина ще постъпим според всички думи, с които Господ, твоят Бог, ще те прати при нас.

Било добро или зло, ще послушаме гласа на Господа, нашия Бог, при Когото те пращаме, за да ни бъде добре, когато послушаме гласа на Господа, нашия Бог.

И след десет дни Господнето слово дойде към Йеремия.

Тогава той повика Йоанан, Кариевия син, всички военачалници, които бяха с него, и целия народ, от най-скромен до най-велик, и им каза:

Така казва Господ, Израилевият Бог, при Когото ме пратихте, за да изложа молбата ви пред Него:

10 Ако останете да живеете в тази земя,
тогава ще ви съградя и няма да ви разоря,
ще ви насадя и няма да ви изкореня;
защото се разкаях за злото, което ви сторих.
11 Не бойте се от вавилонския цар,
от когото се страхувахте,
не бойте се от него, казва Господ;
защото Аз съм с вас, за да ви спася
и да ви избавя от ръката му.
12 Ще ви покажа милост,
така че той да ви пожали
и да ви върне в земята ви.
13 Но ако кажете:
Не искаме да живеем в тази земя,
и не послушате гласа на Господа, вашия Бог,
14 и кажете: Не, а ще идем в Египетската земя,
където няма да видим война,
нито да чуем тръбен глас,
нито да огладнеем за хляб,
и там ще живеем –
15 тогава слушайте словото Господне, вие, останали от Юда –
така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Ако решително насочите лицата си да влезете в Египет
и отидете да бъдете пришълци там,
16 тогава мечът, от който се боите,
ще ви стигне там, в Египетската земя,
и гладът, от който се страхувате,
ще ви преследва там, в Египет;
и там ще измрете.
17 Така ще стане и с всички мъже,
които биха насочили лицата си да отидат в Египет,
за да бъдат пришълци там;
те ще измрат от меч, глад и мор;
нито един от тях няма да остане или да избегне от злото,
което Аз ще докарам върху тях.
18 Защото така казва Господ на Силите, Израилевият Бог:
Както гневът и яростта Ми се изляха
върху йерусалимските жители,
така яростта Ми ще се излее върху вас,
когато влезете в Египет;
и ще бъдете за проклинане и учудване,
за проклятие и укоряване;
и няма да видите вече това място.

19 Господ е говорил за вас, останали от Юда, като казва: Не отивайте в Египет; знайте добре, че днес ви заявявам това.

20 Защото вие постъпихте лукаво против своите души, когато ме пратихте при Господа, вашия Бог, и казахте: Помоли се за нас на Господа, нашия Бог, и ни извести всичко това, което Господ, нашият Бог, ще каже, и ще го сторим.

21 Аз днес ви известих; но вие не послушахте гласа на Господа, вашия Бог, в нищо, за което ме прати при вас.

22 И така, сега знайте добре, че ще измрете от меч, глад и мор на мястото, където желаете да отидете, за да бъдете пришълци там.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *