• Търсене

  • Избери Превод


Йеремия 5

Грехът на Йерусалим

1 Обходете улиците на Йерусалим
и вижте сега, научете се и потърсете по площадите му
дали можете да намерите човек –
дали има някой, който да постъпва справедливо, да търси честност;
и Аз ще простя на този град.
Защото ако и да казват: Заклевам се в живота на Господа!,
те наистина лъжливо се кълнат.
Господи, очите Ти не търсят ли честност?
Ударил си ги, но не ги заболя;
изтощил си ги, но не искаха да приемат поправление;
втвърдиха лицата си повече от камък;
не искаха да се върнат.
Тогава аз казах:
Навярно това са сиромасите, те са безумни,
защото не знаят пътя Господен,
нито закона на своя Бог.
Ще се обърна към големците
и ще говоря с тях,
защото те знаят пътя Господен,
закона[1] на своя Бог,
но и те всички са строшили хомота,
разкъсали са връзките.
Затова лъв от гората ще ги порази,
вълк от пустинята ще ги ограби,
рис ще причаква край градовете им;
всеки, които излезе оттам, ще бъде разкъсан,
защото престъпленията им са много,
отстъпничествата им се умножиха.
Как ще ти простя това?
Децата ти Ме изоставиха
и се кълняха в онези, които не са богове;
след като ги наситих, те прелюбодействаха
и на тълпи отиваха в къщите на блудниците.
Сутрин те са като нахранени коне;
всеки цвили след жената на ближния си.
Няма ли да ги накажа за това?, казва Господ;
и душата Ми няма ли да въздаде на такъв народ?
10 Качете се на стените му и събаряйте;
но не нанасяйте съвършено изтребление;
махнете клоните му,
защото не са Господни.
11 Защото Израилевият дом и Юдовият дом
се отнесоха много невярно към Мене, казва Господ.
12 Отрекоха се от Господа,
като казаха: Не Той ни заплашва с това;
и няма да ни постигне зло,
нито ще видим меч или глад;
13 пророците са вятър
и слово Господне няма в тях.
За самите тях ще се сбъдне това.
14 Затова така казва Господ, Бог на Силите:
Понеже изговарят тези думи,
ето, Аз ще превърна Моите слова в устата ти в огън
и този народ – в дърва, и ще ги изгори.
15 Ето, доме Израилев, Аз ще доведа върху вас
народ отдалеч, казва Господ;
народ траен е той, народ старовременен,
народ, чийто език не знаеш,
нито разбираш какво говорят.
16 Колчанът им е като отворен гроб;
те всички са юнаци.
17 Ще изпояждат жътвата и хляба ти,
които синовете и дъщерите ти трябваше да ядат;
ще изпояждат стадата и чердите ти,
ще изпояждат лозята и смокините ти,
ще разбият с меч укрепените ти градове,
на които ти уповаваш.
18 Но и в онези дни, казва Господ,
не искам да ви нанеса свършено изтребление.
19 И когато кажете: Защо Господ, Бог наш,
ни направи всичко това?
Тогава да им кажеш:
Както Ме изоставихте
и служихте на чужди богове във вашата земя,
така ще служите на чужденци в една земя, която не е ваша.
20 Известете това на Якововия дом
и го прогласете в Юдея, като кажете:
21 Чуйте сега това, глупав и неразумен народ,
които имате очи, но не виждате,
които имате уши, но не чувате.
22 Не се ли боите от Мене?, казва Господ,
няма ли да треперите пред Мене,
Който с вечна заповед съм поставил пясъка за граница на морето,
която то не може да премине;
така че, макар вълните му да се издигат,
пак няма да я преодолеят,
при все че бучат, пак няма да я преминат?
23 Но този народ има бунтовно и непокорно сърце;
разбунтуваха се и отидоха.
24 Не казват в сърцето си:
Нека се боим сега от Господа, нашия Бог,
Който дава ранния и късния дъжд на времето му,
Който пази за нас определените седмици на жътвата.
25 Вашите беззакония отвърнаха тези неща
и вашите грехове ви лишиха от доброто.
26 Защото между народа Ми се намират нечестивци,
които, като наблюдават, както причакващ ловец,
полагат примки, ловят хора.
27 Както клетката е пълна с птици,
така къщите им са пълни с плод на измама,
чрез която те се възвеличиха и обогатиха.
28 Затлъстяха, лъщят,
дори преляха със своите нечестиви дела;
не защитават делото – делото на сирачето, за да благоденстват,
и правото на бедните не отсъждат.
29 Няма ли да ги накажа за това? – казва Господ,
душата Ми няма ли да въздаде на такъв народ?
30 Удивително и ужасно нещо стана в тази страна:
31 пророците пророкуват лъжливо
и свещениците господстват чрез тях;
и народът Ми – така обича;
а какво ще правите след края на всичко това?

Бележки:

  1. 5:5 От евр. присъдата.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *