• Търсене

  • Избери Превод


Йоан 21

Явяване на възкръсналия Исус Христос при Тивериадското езеро

След това Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро; и ето как им се яви:

там бяха заедно Симон Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Зеведеевите синове и други двама от учениците Му.

Симон Петър им каза: Отивам да ловя риба. Казаха му: Ще дойдем и ние с теб. Излязоха и се качиха на лодката; и през онази нощ не уловиха нищо.

А когато вече се разсъмваше, Исус застана на брега; но учениците не познаха, че е Той.

Исус им каза: Момчета, имате ли нещо за ядене? Отговориха Му: Нямаме.

А Той им каза: Хвърлете мрежата отдясно на лодката и ще намерите. И така, те хвърлиха; и не можаха вече да я извлекат поради многото риба.

Тогава онзи ученик, когото Исус обичаше, каза на Петър: Господ е. А Симон Петър, като чу, че е Господ, навлече си връхната дреха (защото я беше свалил) и се хвърли в езерото.

А другите ученици дойдоха с лодката, защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти[1], и влачеха мрежата с рибата.

И като излязоха на сушата, видяха разстлана жарава и на нея сложена риба и хляб.

10 Исус им каза: Донесете от рибата, която сега уловихте.

11 Затова Симон Петър се качи на лодката и извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби – сто петдесет и три на брой; и макар да бяха толкова много, мрежата не се скъса.

12 Исус им каза: Елате да закусите. И никой от учениците не смееше да Го попита: Ти Кой си?, понеже знаеха, че е Господ.

13 Исус дойде, взе хляба и им даде, също и рибата.

14 Това беше вече трети път, когато Исус се яви на учениците, след като възкръсна от мъртвите.

Исус Христос и Петър

15 А като закусиха, Исус каза на Симон Петър: Симоне Йонов, обичаш ли Ме повече, отколкото Ме обичат тези? Каза Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му каза: Паси агънцата Ми.

16 Пак му каза втори път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Отвърна Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му каза: Паси овцете Ми.

17 Каза му трети път: Симоне Йонов, обичаш ли Ме? Петър се натъжи за това, че трети път му каза: Обичаш ли Ме?, и Му отговори: Господи, Ти всичко знаеш; Ти знаеш, че Те обичам. Исус му каза: Паси овцете Ми.

18 Истина, истина ти казвам: Когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където си искаше; но когато остарееш, ще разтвориш ръце и друг ще те върже[2] и ще те води, където не искаш.

19 А като каза това, Той посочваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като изрече това, му каза: Върви след Мен.

20 А Петър, като се обърна, видя, че след него идва ученикът, когото Исус обичаше, този, който на вечерята се беше облегнал на гърдите Му и каза: Господи, кой е този, който ще Те предаде?

21 Като го видя, Петър каза на Исус: Господи, а с този какво ще стане?

22 Исус му каза: Ако искам той да остане, докато дойда, тебе какво те засяга? Ти върви след Мен.

23 И така, разнесе се слух между братята, че този ученик няма да умре. Исус, обаче, не му каза, че няма да умре, но: Ако искам той да остане, докато дойда, тебе какво те засяга?

24 Този е ученикът, който свидетелства за тези неща, който и написа тези неща; и знаем, че неговото свидетелство е истинно.

25 Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят нямаше да побере написаните книги.

Бележки:

  1. 21:8 Лакът – мярка за дължина, ок. 46 см.
  2. 21:18 От гр. опаше.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *