• Търсене

  • Избери Превод


Йоан 7

След това Исус ходеше из Галилея; Той не искаше да ходи из Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият.

А наближаваше юдейският празник ѐатроразпъване.

Затова Неговите братя Му казаха: Замини оттук и иди в Юдея, така че и Твоите ученици да видят делата, които вършиш;

защото никой, който сам иска да бъде известен, не върши нищо скришно. Щом вършиш тези дела, изяви Себе Си на света.

Защото дори и братята Му не вярваха в Него.

А Исус им каза: Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово.

Исус Христос и Неговите братя

Вас светът не може да мрази, а Мене мрази, защото Аз свидетелствам за него, че делата му са нечестиви.

Идете вие на празника; Аз все още няма да отида на този празник, защото времето Ми още не се е изпълнило.

И като им каза това, остана в Галилея.

Исус Христос на празника ѐатроразпъване в Йерусалим

10 А когато братята Му бяха отишли на празника, тогава и Той отиде, не явно, а някак си тайно.

11 А юдеите Го търсиха на празника и разпитваха: Къде е Онзи?

12 И за Него имаше голямо брожение сред народа; едни казваха: Добър човек е; други казваха: Не е, но заблуждава хората.

13 Обаче никой не говореше открито за Него поради страха от юдеите.

14 Но когато празникът вече се преполовяваше, Исус се изкачи в храма и започна да поучава.

15 Затова юдеите се чудеха и казваха: Как Този знае книга, като не се е учил?

16 Тогава Исус им отговори: Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е пратил.

17 Ако някой иска да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.

18 Който говори от себе си, търси своята собствена прослава; а който търси славата на Онзи, Който Го е пратил, Той е истинен и в Него няма неправда.

19 Не ви ли даде Моисей закона? Но все пак никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да Ме убиете?

20 Тълпата отвърна: Бяс имаш. Кой иска да Те убие?

21 Исус им отговори: Едно дело извърших и всички се чудите на Мене поради него.

22 Моисей ви даде обрязването (не че е от Моисей, а от бащите); и в събота обрязвате човека.

23 Ако се обрязва човек в събота, за да не се наруши Моисеевият закон, на Мене ли се гневите за това, че цял човек направих здрав в събота?

24 Не съдете по външността, но съдете справедливо.

25 Тогава някои от йерусалимците казаха: Не е ли Този човекът, Когото искат да убият?

26 Ето, Той явно говори и нищо не Му казват. Да не би първенците всъщност да знаят, че Този е Христос?

27 Обаче Този знаем откъде е; а когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е.

28 Затова Исус, като поучаваше в храма, издигна глас и каза: И Мене познавате, и откъде съм знаете; и Аз от само Себе Си не съм дошъл, но истинен е Този, Който Ме е пратил, Когото вие не познавате.

29 Аз Го познавам, защото съм от Него и Той Ме е пратил.

30 И така, искаха да Го хванат; но никой не сложи ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл.

31 Обаче мнозина от народа повярваха в Него и казваха: Когато дойде Христос, нима ще извърши повече знамения от тези, които Този е извършил?

32 Фарисеите чуха, че така мълвял народът за Него; и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да Го хванат.

33 А Исус им каза Още малко време съм с вас и тогава ще отида при Онзи, Който Ме е пратил.

34 Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете.

35 На това юдеите казаха помежду си: Къде ще отиде Този, че няма да можем да Го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между гърците и да поучава гърците?

36 Какво значат тези думи, които каза: Ще Ме търсите и няма да Ме намерите; и където съм Аз, вие не можете да дойдете?

Исус Христос – Извор на живата вода

37 А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана, издигна глас и каза: Ако някой е жаден, нека дойде при Мен и да пие.

38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива[1] вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.

39 А това каза за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат; защото Святият Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.

Разделението сред народа относно Исус Христос

40 Затова някои от множеството, които чуха тези думи, казваха: Наистина Този е Пророкът.

41 Други казваха: Този е Христос. Някои пък се чудеха: Нима от Галилея ще дойде Христос?

42 Не казва ли Писанието, че Христос ще дойде от Давидовото потомство и от градчето Витлеем, където беше Давид?

43 И така възникна раздор между народа за Него.

44 И някои от тях искаха да Го хванат; но никой не сложи ръце на Него.

45 Тогава служителите дойдоха при главните свещеници и фарисеите; и те им казаха: Защо не Го доведохте?

46 Служителите отговориха: Никой не е говорил така, както Този Човек.

47 А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени?

48 Повярвал ли е в Него някой от първенците или от фарисеите?

49 Но това простолюдие, което не знае закона, е проклето.

50 Никодим, който беше един от тях, същият, който по-рано беше ходил при Исус през нощта, им каза:

51 Нашият закон осъжда ли човек, преди да го изслуша и да разбере какво върши?

52 Те му отговориха: Да не си и ти от Галилея? Изследвай писаното и виж, че от Галилея пророк не се издига.

53 И всеки отиде у дома си.

Бележки:

  1. 7:38 Течаща.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

Аудио запис на Новия Завет от Библия, Ревизирано издание © Българско библейско дружество 2015

Recording of Bulgarian New Testament, Revised Edition ℗ Hosanna, 2018

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *