• Търсене

  • Избери Превод


Йов 12

Йов отговаря на Софар. Отхвърляне на обвиненията с вяра във всемогъщия Бог

1 Тогава Йов отговори:

Наистина само вие сте хора
и с вас ще умре мъдростта!
Но и аз имам разум, както и вие;
не съм по-долен от вас;
и такива работи – кой не ги знае?
Станах за присмех на ближния си;
човек, който призовава Бога и Той му отговаряше –
праведният, непорочният човек стана за присмех!
Този, чиито крака са близо до подхлъзване,
е като презрян светилник в мисълта на благополучния.
Шатрите на разбойниците са в благоденствие
и тези, които разгневяват Бога, са в безопасност;
Бог докарва изобилие в ръцете им.
Но попитай сега животните и те ще те научат,
и въздушните птици – и ще ти кажат;
или говорѝ на земята – и тя ще те научи,
и морските риби ще ти изявят.
От всички тези кой не разбира,
че ръката на Господа е сторила това? –
10 В Чиято ръка е душата на всичко живо
и диханието на цялото човечество.
11 Ухото не изпитва ли думите,
както небцето вкусва ястието си?
12 Мъдростта е у белокосите, казвате вие,
и разумът – в дългия живот.
13 А в Бога е мъдростта и силата:
Той има разсъждение и разум.
14 Ето, Той събаря и не се съгражда вече;
затваря човека и не му се отваря.
15 Ето, задържа водите и пресъхват;
пуска ги пак и изравят земята.
16 В Него е силата и мъдростта;
Негов е измаменият и измамникът.
17 Закарва съветниците ограбени
и прави съдиите глупави.
18 Разпасва пояса на царете
и опасва кръста им с въже.
19 Закарва първенците ограбени
и поваля силните.
20 Отнема думата от ползващите се с доверие
и взема ума на старейшините.
21 Излива презрение върху князете
и отслабва силата[1] на яките.
22 Открива дълбоки работи из тъмнината
и изважда на светло мрачната сянка.
23 Умножава народите и ги погубва;
разширява народите и ги стеснява.
24 Отнема бодростта на началниците на земните жители
и ги прави да се скитат по непроходна пустиня;
25 опипват в тъмнината без светлина
и ги прави да залитат като пияни.

Бележки:

  1. 12:21 Или: разхлабва пояса.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *