• Търсене

  • Избери Превод


Исая 22

Пророчество за Йерусалим

1 Изявеното за Долината на видението пророчество:
Какво ти е сега,
че си се качил цял на покривите на къщите,
о, ти, пълен с викове,
шумни граде, весели граде?
Убитите ти не бяха убити с меч,
нито умряха в бой.
Всичките ти първенци побегнаха заедно,
вързани бяха от стрелците;
всички твои, които бяха намерени
надалеч побегнали, но бяха вързани заедно.
Затова казах: Оставете ме; ще плача горко;
не се мъчете да ме утешавате
за опустошението на дъщерята на народа ми.
Защото в Долината на видението
е ден на поражение и тъпкане,
и недоумение от Господа, Бога на Силите –
ден на събаряне на стените и на викане към планините.
И Елам взе колчана,
с дружини войници и конници,
и Кир откри щита.
А когато най-добрите твои долини се напълниха с колесници
и конниците се опълчиха при портата,
и той вдигна покривалото на Юдея,
то в онзи ден ти обърна погледа си
към оръжейницата в кедровата къща.
И като видяхте, че проломите на Давидовия град са много,
събрахте водите на долния водоем
10 и като изброихте къщите на Йерусалим
и развалихте къщите, за да укрепите стената,
11 направихте и нов водоем между двете стени
за водата на стария водоем;
но не погледнахте към Онзи, Който стори това,
нито обърнахте внимание на Този,
Който го беше приготвил отдавна.
12 В онзи ден Господ Йехова на Силите
ви призова към плач и жалеене,
към обръсване на главата и опасване с вретище.
13 Но ето радост и веселие,
клане на говеда и овце,
ядене на месо и пиене на вино!
И казват: Да ядем и да пием,
защото утре ще умрем.
14 Тогава от Господа на Силите се откри в ушите ми това:
Наистина това беззаконие няма да се очисти от вас, докато умрете,
казва Господ Йехова на Силите.
15 Така казва Господ Йехова на Силите:
Иди, влез при този началник,
при домоуправителя Шевна, и му кажи:
16 Какво правиш тук? И кого имаш тук свой?
Че изсичаш тук гроб за себе си,
правиш си гроб нависоко,
изсичаш си в камъка обиталище!
17 Ето, Господ като силен мъж ще те захвърли.
Да, като те улови здраво,
18 ще те навие и ще те метне като топка
в широка земя;
там ще умреш и там, вместо славните ти колесници,
ще има срам на дома на господаря ти.
19 Ще те оттласна от чина ти
и от положението ти ще те свалят.
20 В онзи ден ще извикам слугата Си Елиаким, Хелкиевия син,
21 и като го облека с твоето облекло
и го стегна с твоя пояс,
ще предам властта ти в неговата ръка
и той ще бъде един баща на йерусалимските жители
и на Юдейския дом.
22 И ще положа на рамото му ключа на Давидовия дом;
той ще отваря и никой няма да затваря,
и ще затваря и никой няма да отваря;
23 и ще го закрепя като гвоздей на твърдо място;
и той ще бъде славен престол на бащиния си дом;
24 и на него ще окачат цялата слава на бащиния му дом –
децата и внуците,
всички малки съдове,
от съдове като чаши
до всички съдове като мехове.
25 В онзи ден, казва Господ на Силите,
закрепеният на твърдо място гвоздей ще се разклати
и ще се счупи, и ще падне,
и товарът, който висеше на него, ще се срине;
защото Господ е изговорил това.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *