• Търсене

  • Избери Превод


Исая 45

Пророчество за персийския цар Кир като освободител

1 Така казва Господ на помазаника Си,
на Кир, когото Аз държа за дясната ръка,
за да покоря народи пред него
и да разпаша кръста на царе,
за да отворя вратите пред него,
за да не затворят портите:
Аз ще ходя пред теб
и ще изравня неравните места;
ще разбия медните врати
и ще строша железните лостове;
ще ти дам съкровища, пазени в тъмнина,
и богатства, скрити в скривалища,
за да познаеш, че Аз съм Господ,
Израилевият Бог, Който те призовавам по име.
Заради Яков, слугата Ми,
и Израил, избрания Ми,
те призовах по име,
дадох ти почтено име, дори и да не Ме познаваш.
Аз съм Господ и няма друг;
няма бог освен Мен;
Аз те описах, въпреки че не Ме познаваш,
за да познаят от изток и от запад,
че освен Мене няма никой,
че Аз съм Господ и няма друг.

Делото на Всемогъщия Бог сред народите

Аз създавам светлината и творя тъмнината;
правя мир, творя и зло!
Аз съм Господ, Който правя всичко това.
Росѝ, небе, отгоре
и нека облаците излеят правда;
нека се отвори земята, за да се роди спасение
и за да изникне едновременно правда;
Аз, Господ, създадох това.
Горко на онзи, който се препира със Създателя си!
Черепка от земните парченца!
Ще каже ли калта на този, който ѝ дава образ: Какво правиш?
Или изделието може да каже за тебе: Няма ръце?
10 Горко на онзи, който казва на баща си: Какво раждаш?
Или на жена му: Какво добиваш?
11 Така казва Господ, Святият на Израил и неговият Създател:
Допитвай се до Мене за бъдещето;
за синовете Ми и за делото на ръцете Ми – заповядайте Ми.
12 Аз създадох земята и сътворих човека на нея;
Аз, да! Моите ръце разпростряха небето,
Аз дадох заповеди на цялото му множество.
13 Аз издигнах него[1] с правда
и ще оправям всичките му пътища;
Той ще съгради града Ми и ще пусне пленниците Ми
без откуп или подкупи, казва Господ на Силите.
14 Така казва Господ:
Печалбата от труда на Египет и търговията на Етиопия
и на високите мъже, савците,
ще минат към теб и твои ще бъдат;
ще те дирят; в окови ще заминат;
и като ти се поклонят, ще ти се помолят:
Само между теб е Бог – и няма друг,
друг бог няма.
15 Наистина Ти си Бог, Който се криеш,
Боже Израилев, Спасителю.
16 Те всички ще се посрамят и смутят;
те всички, които правят идоли, ще си отидат засрамени.
17 А Израил ще се спаси чрез Господа с вечно спасение;
вие няма да се посрамите, нито да се смутите до вечни времена.
18 Защото така казва Господ, Който сътвори небето
(този Бог, Който създаде земята, направи я и я утвърди,
Който не я сътвори пустиня, а я създаде, за да се населява):
Аз съм Господ – и няма друг.
19 Не съм говорил в тайно, от място в тъмна земя;
не съм казал на Якововото потомство: Търсете Ме напразно.
Аз, Господ, говоря правда, възвестявам правота.
20 Съберете се и елате,
приближете се, всички вие, избегнали от народите;
нямат разум онези, които издигат дървените си идоли
и се молят на бог, който не може да спаси.
21 Изявете и ги приведете.
Да! Нека се съветват заедно.
Кой е прогласил това от древността?
Кой го е изявил от древните времена?
Не Аз ли, Господ? И освен Мене няма друг бог,
освен Мене няма бог праведен и спасител.
22 Към Мене погледнете и спасени бъдете, всички земни краища;
защото Аз съм Бог – и няма друг.
23 В Себе Си се заклех
(праведна дума излезе от устата Ми и няма да се върне),
че пред Мене ще се преклони всяко коляно,
всеки език ще се закълне в Мене.
24 Само в Господа, ще каже някой за Мен,
има правда и сила;
при Него ще дойдат хората,
а всички, които се разгневиха на Него, ще се засрамят.
25 Чрез Господа ще се оправдае
и с Него ще се хвали цялото Израилево потомство.

Бележки:

  1. 45:13 Т.е. Кир. Вж. ст. 1.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *