• Търсене

  • Избери Превод


Исая 66

Божият съд над народите

1 Така казва Господ:
Небето Ми е престол
и земята е Мое подножие;
какъв дом искате да построите за Мен?
И какво ще бъде мястото на Моя покой?
Защото Моята ръка е направила всичко това
и по този начин всичко това е станало, казва Господ;
но пак към този ще погледна,
към онзи, който е сиромах и съкрушен духом
и който трепери от словото Ми.
Който коли вол, е както онзи, който убива човек;
който жертва агне – както онзи, който пресича врат на куче;
който принася хлебен принос – както онзи, който принасясвинска кръв;
който кади възпоменателен ливан – както онзи, който благославя идол.
Да! Както те са избрали своите пътища
и душата им се наслаждава в гнусотиите им,
така и Аз ще избера мечтите им
и ще докарам върху тях онези неща, от които те се боят;
защото когато виках, никой не отговаряше,
когато говорех, те не слушаха;
а вършеха това, което беше зло пред Мен,
и избираха онова, което Ми беше неугодно.
Вие, които треперите от словото на Господа,
слушайте словото Му, като казва:
Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето име,
са казали: Господ нека прослави Себе Си,
за да видим вашата радост!
Но те ще се посрамят.
Звучен глас се чува от града,
глас от храма,
глас на Господа, Който отплаща на враговете Си.
Преди да започне да се мъчи, тя роди;
преди да дойдат болките ѝ, се освободи и роди момченце.
Кой е чул за такова нещо? Кой е видял нещо подобно?
Би ли се родила цяла земя за един ден?
Или би ли се родил един народ отведнъж?
А сионската дъщеря, щом започна да се мъчи, роди синовете си.
Аз, Който довеждам до раждане,
не бих ли направил да роди? – казва Господ;
Аз, Който правя да раждат,
бих ли затворил утробата? – казва твоят Бог.
10 Развеселете се с йерусалимската дъщеря
и се радвайте с нея, всички вие, които я обичате;
развеселете се с нея в радостта ѝ,
всички вие, които скърбите за нея;
11 за да сучете и се наситите
от гърдите на утешенията ѝ;
за да се насучете и се насладите
от изобилието на славата ѝ.
12 Защото така казва Господ:
Ето, ще простирам към нея мир като река
и славата на народите – като преливащ поток;
тогава ще се насучете,
ще бъдете носени на обятия
и ще бъдете галени на колена.
13 Както някой, когото майка му утешава,
така Аз ще ви утеша;
и ще се утешите в Йерусалим.
14 Ще видите това и сърцето ви ще се зарадва,
и костите ви ще виреят като зелена трева;
и ще се познае, че ръката на Господа е със слугите Му,
а гневът Му – против враговете Му.
15 Защото Господ ще дойде с огън
и колесниците Му ще бъдат като вихрушка,
за да излее гнева Си за ярост
и изобличението Си – с огнени пламъци,
16 защото с огън и с меча Си
Господ ще се съди с всяка твар;
и убитите от Господа ще бъдат много.
17 Онези, които се освещават и очистват,
за да отиват в градините
след една ашера в средата,
като ядат свинско месо, гнусотии и мишки,
те всички ще загинат, казва Господ.
18 Защото Аз зная делата и помислите им
и иде времето, когато ще събера всички народи и езици;
и те ще дойдат и ще видят славата Ми.
19 И Аз ще поставя знамение между тях;
и онези от тях, които се отърват, ще ги изпратя при народите –
в Тарсис, Фул и Луд, които опъват лък,
в Тувал и Яван, далечните острови,
които не са чули за Мене,
нито са видели славата Ми;
и те ще изявяват славата Ми между народите.
20 И ще доведат всичките ви братя
от всички народи за принос на Господа
на коне, на колесници и на носилки,
на мулета и на бързи камили, –
към святия Ми хълм, Йерусалим, казва Господ,
както израилтяните донасят принос
в чист съд в дома Господен.
21 А и от тях ще взема
за свещеници и за левити, казва Господ.
22 Защото както новото небе
и новата земя, които Аз ще направя,
ще пребъдат пред Мене, казва Господ,
така ще пребъде родът ви и името ви.
23 И от новолуние до новолуние,
и от събота до събота
ще идва всяка твар да се покланя пред Мене, казва Господ.
24 След като излязат, те ще видят труповете на хората,
които са престъпили против Мене;
защото техният червей няма да умре,
нито ще угасне огънят им;
и те ще бъдат отвратителни за всяка твар.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *