• Търсене

  • Избери Превод


Исус Навин 18

Разпределяне на останалата земя

1 След това цялото общество израилтяни се събра в Сило, където поставиха шатъра за срещане; защото земята вече беше завладяна от тях.

Между израилтяните обаче останаха седем племена, които още не бяха получили наследството си.

И така, Исус каза на израилтяните: Докога ще немарите да отидете и завладеете земята, която ви е дал Господ, Бог на бащите ви?

Изберете си по трима мъже от всяко племе и аз ще ги пратя; и като тръгнат, нека обходят земята и я опишат, според както трябва да я наследят, и нека се върнат при мене.

Нека я разделят на седем дяла, като Юда си остане в пределите си, на юг, а Йосифовият дом си остане в пределите си на север.

След като опишете земята на седем дяла и донесете описанието тук, при мен, аз ще хвърля жребий за вас тук, пред Господа, нашия Бог.

Защото левитите нямат дял между вас, понеже Господнето свещенство е тяхното наследство; а Гад и Рувим и половината от Манасиевото племе получиха на изток от Йордан наследството си, което Господният слуга Моисей им даде.

И така, мъжете станаха и тръгнаха. А на онези, които отидоха да опишат земята, Исус нареди: Идете, обходете земята, за да я опишете, върнете се при мен и аз ще хвърля жребий за вас тук, в Сило, пред Господа.

Тогава мъжете отидоха и обходиха земята, описаха я в книга по градове на седем дяла и дойдоха при Исус в стана в Сило.

10 Тогава Исус хвърли жребий за тях в Сило пред Господа. Там Исус раздели земята на израилтяните според дяловете им.

11 Беше хвърлен жребият за племето на Вениаминовите синове според семействата им. Съгласно жребия територията им се падна между Юдовите синове и Йосифовите потомци.

12 На север границата им започваше от Йордан; после границата отиваше на север от Йерихон, възлизаше през хълмистата земя на запад и свършваше при ветавенската пустиня;

13 оттам границата минаваше на юг от Луз (който е Ветил) и след това слизаше в Атарот-Адар до хълма, който е на юг от долния Ветерон.

14 Оттам границата завиваше към западната страна на юг, от хълма, който е срещу Ветерон, и свършваше с Кириат-Ваал (който е Кириат-иарим), град на Юдовите синове. Това беше западната страна.

15 А южната страна беше от края на Кириат-иарим, откъдето границата минаваше на запад и свършваше при извора на водата Нефтоя.

16 Границата преминаваше до края на хълма, който е срещу долината на Еномовия син и е на север от долината на рафаимите, слизаше през долината на Еном до южната страна на Евус[1] и се спускаше до извора Рогил,

17 и като завиваше от север, минаваше в Енсемес, излизаше в Галилот, който е срещу нагорнището при Адумим, и слизаше при камъка на Рувимовия син Воан;

18 после минаваше в страната, която е на север срещу Арава, и слизаше в Арава;

19 границата минаваше на север от Ветагла и свършваше при северния залив на Соленото море, при южния край на Йордан. Това беше южната граница.

20 А границата му на изток беше Йордан. Това беше според границите си наоколо наследството на Вениаминовите синове според семействата им.

21 А градовете за племето на Вениаминовите синове според семействата им бяха: Йерихон, Ветагла, Емек-кесис,

22 Ветарава, Семараим, Ветил,

23 Авим, Фара, Офра,

24 Хефар-амона, Афни и Гава; дванадесет града заедно със селата им;

25 Гаваон, Рама, Вирот,

26 Масфа, Хефира, Моса,

27 Рекем, Ерфаил, Тарала,

28 Сила, Елеф, Евус (който е Йерусалим), Гаваот и Кириат; четиринадесет града заедно със селата им. Това е наследството на Вениаминовите синове според семействата им.

Бележки:

  1. 18:16 Т.е. Йерусалим.

Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *