• Търсене

  • Избери Превод


Исус Навин 4

1 А когато целият народ беше преминал Йордан, Господ каза на Исус:

Изберете дванадесет човека от народа, по един човек от всяко племе,

и им заповядайте: Вземете дванадесет камъка оттук, отсред Йордан, от мястото, където краката на свещениците стояха твърдо. Занесете ги със себе си и ги сложете на мястото, където ще пренощувате тази нощ.

Тогава Исус повика дванадесетте човека, по един от всяко племе, които беше избрал от израилтяните.

И Исус им каза: Минете пред ковчега на Господа, вашия Бог, сред Йордан и вдигнете всеки по един камък на рамената си според броя на племената на израилтяните,

за да бъде това знак между вас. Утре, когато синовете ви попитат: Какво означават тези камъни?,

тогава ще им отговорите: Те напомнят, че водата на Йордан се раздели пред ковчега на Господния завет. Когато ковчегът преминаваше Йордан, водата на Йордан се раздели. Тези камъни ще бъдат за спомен до века на израилтяните.

Тогава израилтяните направиха така, както заповяда Исус; взеха дванадесет камъка от Йордан, както Господ беше казал на Исус, според броя на племената на израилтяните; и ги донесоха със себе си на мястото, където пренощуваха, и ги положиха там.

Исус също постави дванадесет камъка сред Йордан, на мястото, където стояха краката на свещениците, които носеха ковчега на завета; и тези камъни са там до днес.

10 А свещениците, които носеха ковчега, стояха сред Йордан, докато беше изпълнено всичко, което Господ заповяда на Исус да говори на народа – така, както Моисей беше заповядал на Исус. И народът побърза да премине реката.

11 А когато целият народ беше преминал, минаха и Господният ковчег и свещениците и те застанаха пред народа.

12 И Рувимовите синове, Гадовите синове и половината от Манасиевото племе преминаха въоръжени пред израилтяните, както Моисей им беше казал;

13 около четиридесет хиляди въоръжени воини, готови за бой, преминаха пред Господа към йерихонските полета.

14 В онзи ден Господ прослави Исус пред очите на целия Израил; и те се бояха от него, както се бояха от Моисей, през всичките дни на живота му.

15 Тогава Господ говорѝ на Исус:

16 Заповядай на свещениците, които носят ковчега на свидетелството, да излязат от Йордан.

17 И така, Исус заповяда на свещениците: Излезте от Йордан.

18 А щом свещениците, които носеха ковчега на Господния завет, излязоха от Йордан и краката им стъпиха на сухо, водата на Йордан се върна на мястото си и преля всичките му брегове, както преди това.

19 На десетия ден от първия месец народът излезе от Йордан и разположиха стан в Галгал на изток от Йерихон.

20 А Исус постави в Галгал онези дванадесет камъка, които взеха от Йордан.

21 Тогава Исус говорѝ на израилтяните: Утре, когато синовете ви попитат: Какво означават тези камъни?,

22 тогава да разкажете на синовете си: Израил премина Йордан по сухо.

23 Защото Господ, вашият Бог, пресуши Йорданската вода пред вас, докато преминахте, както Господ, вашият Бог, стори с Червеното море, което пресуши пред нас, докато преминахме,

24 за да знаят всичките народи на земята, че Господнята ръка е мощна, и да се боят винаги от Господа, вашия Бог.


Библия, ревизирано издание (BPB)

Copyright by © Българско библейско дружество 2015. Използвани с разрешение.

 


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.